Göm menyn

Professionsvägledning på Medfak

Karriarvagledning Hander LitenVägledningen syftar till att öka din självinsikt och till att skapa ett underlag för dina beslut om din utbildning och ditt framtida arbetsliv. Du får en bild av vad du vill få ut av ett jobb och vad du trivs med att göra.

Professionsvägledning innebär att du gör en inventering av dina egna kunskaper, intressen och värderingar samt inom vilka områden du kan tänka dig att arbeta.

Du får tillfälle att stanna upp och reflektera över var du befinner dig i livet, vad du värderar högst, vad som intresserar dig mest, med mera.

Vi använder oss av New Start-modellens kort för att titta inåt på fyra olika områden; värderingar, intressen, kunskaper och arbetsområden, se bilden.
 

Kurser i professionsvägledning är inställda våren 2020.

För enskild professionsvägledning kontakta Anna Svalin, studievägledare i Norrköping, anna.svalin@liu.se .

 

 

Terminsstart

 

Kontakta oss

Linköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–15.00.

Medicinska fakulteten
Campus US, Studentenheten
Ingång 75, 76 eller 78, plan 11
581 83 Linköping

studiesamordning@medfak.liu.se
Tel växel: 013-28 10 00


Norrköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–14.30.

Medicinska fakulteten
Kåkenhus
Kungsg. 40, Plan 6
601 74 Norrköping

studiesamordning@medfak.liu.se
Tel växel: 011-36 30 00


Sidansvarig: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-16