Göm menyn

Examensbevis

Ansökan om examensbevis

Linköpings universitet utfärdar digitala examens- och kursbevis. Originalet av examensbeviset finns hos universitetet, och en kopia skickas till din e-post i samband med utfärdandet. Beviset innehåller en digital signatur, som visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet och kan enkelt skickas vidare till exempelvis arbetsgivare. För att genomföra den digitala signeringen anlitar LiU företaget Comfact.

Hur ansöker jag om examen eller kursbevis?

Din ansökan behandlas först när du fått ditt slutresultat inrapporterat i Ladok. Det är viktigt att du har kontrollerat att dina uppgifter stämmer i Studentportalen, framför allt att titeln på examensarbete/projektarbete/uppsats inrapporterats korrekt (med titel både på svenska och engelska eller endast engelska).

Till din ansökan ska du bifoga betygsutdrag (engelska och svenska) på kurser som du läst på andra universitet/högskolor och som ska ingå i din examen.

Handläggningstid

Handläggning av inkomna examensansökningar är för närvarande 4-6 veckor. Ansökningar handläggs i den ordning de inkommer. På grund av att LiU nyligen har bytt studieadministrativt system kommer handläggningstiden att vara längre än normalt.

Utfärdande och expediering 

Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt, på svenska och engelska, och är kostnadsfritt. Examensbeviset utfärdas digitalt och skickas till den e-postadress som finns i Ladok.

Till beviset bifogas ett Diploma Supplement som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet och som underlättar erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands, men också i Sverige. Dokumentet utfärdas på engelska.

Intyg för fortsatta studier

För att bli antagen till avancerad nivå krävs det att man uppfyller kraven för en kandidatexamen eller motsvarande. Examensenheten kan vid behov utfärda ett intyg eller ett förhandsbesked till dig som inte hunnit få din kandidatexamen utfärdad.

Huvudämnen i generella examina

Lista över vilka huvudämnen som kan ingå i generella kandidat-, magister- och masterexamina finns här.

Terminsstart

 

Kontakta oss

Linköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–15.00.

Medicinska fakulteten
Campus US, Studentenheten
Ingång 75, 76 eller 78, plan 11
581 83 Linköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 013-28 10 00


Norrköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–14.30.

Medicinska fakulteten
Kåkenhus
Kungsg. 40, Plan 6
601 74 Norrköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 011-36 30 00


Sidansvarig: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-29