Göm menyn

 

FORSKARTORGET

Visa upp din forskning för läkarstudenter
vid Medicinska fakulteten i Linköping

 

Tisdag 10 oktober 2017, kl.15.00-16.00

Papaver/Digitalis i Växthuset, Campus US

 

 

Under termin 4 på Läkarprogrammet (T4) anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskartorg”. Detta har rönt stor uppskattning bland studenterna. Vi förstår att många av er kan vara upptagna med andra aktiviteter, men se till att det kommer någon representant för din forskargrupp till detta viktiga tillfälle! Själva valet av projekt för det självständiga arbetet kan göras i början av termin 5 (T5) för läkarstudenterna.

Vi vill att ni tar med en aktuell poster eller annat liknande material för egen uppsättning på poster­skärm (från kl.14.30). Maxstorlek är A2. Både engelska och svenska titlar och postrar går förstås bra!

Studenterna får efteråt en förteckning över de projekt som har varit med vid Forskartorget.

 

Anmäl dig/er nedan senast 25 september 2017!

 


 

Forskningsområde *

Titel på forskningspresentation *

Namn (huvudpresentatör) *

Titel *

E-post *

Organisation *

Namn II (om ni är fler som deltar från samma projekt)

Titel

E-post

Organisation

Namn III (om ni är fler som deltar från samma projekt)

Titel

E-post

Organisation


Sidansvarig: annacarin.stragnefeldt@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 18 12:41:03 CEST 2017