Göm menyn

Kalendarium för Medfak

Lägg till händelser i kalendariet

2019-04-25

Forskning i framkant: ”Det smärtar mig att det gör så ont” – om smärta vid reumatisk sjukdom

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Idag är det betydligt fler med reumatiska sjukdomar som kan arbeta och vara aktiva i sin vardag tack vare ett tidigt omhändertagande och tillgång till nya mediciner. Trots det är det många som besväras av kvarstående smärta och även trötthet. Hur känns den sjukdomsrelaterade smärtan och hur påverkan den vardagen? Hur vanlig är den och vad kan man göra för att hantera den? Föreläsare: Mathilda Björk – Professor i arbetsterapi och leg. arbetsterapeut. Föreläsningen är öppen för alla.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2019-04-26

Disputation Hanna Gustafsson Bragde

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Hanna Gustafsson Bragde försvarar sin avhandling "Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease". Opponent: Professor Ross McManus, Trinity College, Dublin, Ireland.
Kl 13:00
Plats: Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Jan Söderman, e-post Jan.Soderman@rjl.se.

2019-04-29

LICENTIATSEMINARIUM Jane Holstein

Seminarium - Linköpings universitet
Cultural Competence for Health Professionals – Instrument Development
Kl 09:00
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Tara Asadi, e-post tara.asadi@liu.se, telefon 011-363141.

2019-05-03

Disputation Björn Westerlind

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Björn Westerlind försvarar sin avhandling "Geriatric Aspects of Frail Nursing Home Residents. A Swedish Cohort study." Opponent: Professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.
Kl 10:00
Plats: Qulturum, Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Jan Marcusson, e-post jan.marcusson@liu.se.

2019-05-09

Love Tätting

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Love Tätting försvarar sin doktorsavhandling "Inflammatory response in Cancellous and Cortical Bone Healing". Opponent: Professor Louis Gerstenfeld, Boston University School of Medicine, USA.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, ing. 76, plan 10
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se.

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-09 kl 13:15 -- 2015-05-09 kl 16:00 Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare.
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-10

Disputation - Hans Bahlmann

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Hans Bahlmann vid avdelningen för läkemedelsforskning försvarar sin avhandling "Goal-directed fluid therapy during major abdominal surgery". Opponent: Professor Zsolt Molnar, Szeged, Ungern.
Kl 13:00
Plats: Granitsalen, Norra entrén plan 9, Campus US
För mer information kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 013-286804.

2019-05-14

Grants Office Seminar 2019

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-14 kl 09:30 -- 2019-05-15 kl 11:30 Varmt välkommen till Grants Office årliga seminarium kring forskningsfinansiering! Förutom en genomgång av relevanta utlysningar informerar vi mer om det stöd som vi på Grants Office erbjuder. Dessutom berättar forskarna Daniel Aili och Thuy Tran på IFM om sina erfarenheter kring att söka europeisk finansiering. Seminariet riktar sig till alla forskare vid LiU, oavsett bakgrund och erfarenhet.
Plats: Granitsalen, Campus US
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.759763/1.759766/SeminarUS_20190514.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

2019-05-15

Grants Office Seminar 2019

Seminarium - Linköpings universitet
Varmt välkommen till Grants Office årliga seminarium kring forskningsfinansiering! Förutom en genomgång av relevanta utlysningar informerar vi mer om det stöd som vi på Grants Office erbjuder. Dessutom berättar professor Andreas Motel-Klingebiel på ISV om sina erfarenheter kring att söka europeisk finansiering. Seminariet riktar sig till alla forskare vid LiU, oavsett bakgrund och erfarenhet.
Kl 09:30 - 11:30
Plats: Önnesjösalen (K3), Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.759763/1.759767/SeminarNkpg_20190515.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post tove.kvarnstrom@liu.se, telefon 013281975.

2019-05-17

Disputation Liam Ward

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Liam Ward försvarar sin avhandling "Sex differences in atherosclerosis and exercise effects". Opponent: Professor Magnus Grenegård, Örebro universitet, Örebro, Sverige.
Kl 09:00
Plats: Hasselquistsalen, hus 511, ingång 76 eller 78, Campus US
För mer information kontakta Wei Li, e-post wei.li@liu.se.

Disputation Pierfrancesco Mirabelli

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Pierfrancesco Mirabelli försvarar sin avhandling "Inhibitors of corneal inflammation and angiogenesis". Opponent: Professor Francisco Figueiredo, Newcastle University, Storbritannien.
Kl 13:00
Plats: Nils Holgersalen, ingång 71, Campus US
För mer information kontakta Neil Lagali, e-post neil.lagali@liu.se.

2019-05-20

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-17
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kombisalen Didacticum, Hus Galaxen, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-21

Linköping Neuroscience Award Lecture

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Professor Irene Tracey, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford, tar emot Linköping Neuroscience Award, och ger en föreläsning med titeln "Advanced Neuroimaging of Pain, Analgesia and Anaesthesia Induced Altered States of Consciousness". Fika serveras från kl 15.00, föreläsningen börjar kl 15.15. Värd: Centrum för systemneurobiologi.
Kl 15:00 - 16:15
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se.

2019-05-23

Disputation Katarina Niward

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Katarina Niward försvarar sin avhandling "Towards Individualised Treatment of Tuberculosis" Opponent: Prof. Åse B Andersen, Syddansk Universitet i Odense. Handledare: Docent Thomas Schön, Länssjukhuset i Kalmar
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell, Universitetssjukhuset, ingång 7
För mer information kontakta Thomas Schön, e-post Thomas.schon@ltkalmar.se, telefon 070-2017560.

2019-05-24

Disputation Louise Möller

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Louise Möller försvarar sin avhandling "Health, obstetric outcomes and reproduction in women with primary fear of childbirth or vulvar pain". Opponent: Professor Malin Eberhard-Gran, Oslo universitet, Oslo, Norge.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Gunilla Sydsjö, e-post gunilla.sydsjo@liu.se.

Disputation Lovisa Tobieson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Lovisa Tobieson försvarar sin avhandling "Clinical aspects of surgically treated spontaneous intracerebral hemorrhage". Opponent: Professor Mikael Svensson, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information kontakta Nils Marklund, e-post nils.marklund@liu.se.

2019-05-27

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-24
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Äpplet, hus 511-001 plan 12, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-28

Grants Office in your Coffee Room

Övrigt - Linköpings universitet
Grants Office kommer till MedFak och Region Östergötland - redo att besvara dina frågor om forskningsfinansiering! Ta med dina idéer eller öppna frågor. Tiden är vald för att i möjligaste mån ge kliniskt verksamma möjlighet att kunna delta.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B, US
För mer information se http://www.liu.se/go, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se.

Kalendarium


nya liu.se


medfak på lisam

Kontakt:

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Telefon
Linköping: 013-28 10 00
eller 010-103 00 00
Norrköping: 011-36 30 00


Kartor:

 

våra filmer:

 

Djurförsök.info

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-15