Göm menyn

Kalendarium för Medfak

Lägg till händelser i kalendariet

2017-02-28

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
NBIS vid Linköpings universitet (Malin Larsson (IFM) & Mihaela Martis (IKE)) bjuder in till bioinformatik drop-in träffar. Drop-in träffarna kommer att hållas varje tisdag mellan kl 10-11. Varmt välkomna för att diskutera problem som rör bioinformatik i just era forskningsprojekt! NBIS Linköping. Malin Larsson (IFM) och Mihaela Martis (IKE)
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Rum 463.09.030, plan 09, Cellbiologen, ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2017-03-02

Workshop - Ghrelin – at the intersection of appetite regulation and addiction

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Välkomna till en workshop med titel: Ghrelin – at the intersection of appetite regulation and addiction Hälsar Mikael Wirén, Ann-Charlotte Ericson, Markus Heilig
Kl 09:00 - 16:20
Plats: Valeriana, Hus 511, ingång 75, Campus US
För mer information se http://old.liu.se/medfak/ike/filarkiv-allmant/1.716463/Ghrelin.pdf, kontakta Markus Heilig, e-post markus.heilig@liu.se.

2017-03-14

6:e nationella hälsoekonomiska konferensen

Konferens - Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
2017-03-14 kl 08:30 -- 2017-03-15 kl 15:00 Linköpings universitet och Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) bjuder in till den sjätte nationella hälsoekonomiska konferensen. Keynote-speakers är toppforskarna Karl Claxton, professor i ekonomi vid Centre for Health Economics, University of York och Werner Brouwer, professor i hälsoekonomi vid institute of Health Policy & Management (iBMG), Erasmus University Rotterdam. Dessutom en mängd seminarier med inbjudna föreläsare, fria föredrag och postrar. SHEA-konferensen arrangeras årligen och samlar akademi, offentlig sektor och näringsliv. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom området hälsoekonomi.
Plats: Hasselquistsalen, Hus 511, ingång 76, Campus US, Linköpings universitet
För mer information se http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/shea2017?l=sv, kontakta Emma West, e-post emma.west@liu.se, telefon 073-460 75 11.

LiU:s pedagogikdagar 2017

Konferens - Linköpings universitet
2017-03-14 kl 09:00 -- 2017-03-15 kl 16:30 Syfte: – att som uppföljning till tidigare pedagogikdagar och med hjälp av goda exempel, inspiration och samverkan fortsätta arbetet med att stärka LiU:s möjligheter att bli det bästa alternativet för universitetsutbildning (Pedagogikdagarna 2015, Pedagogikdagarna 2016) Målgrupp: – lärare, ledare och anställda vid LiU som är ansvariga för våra utbildningar och i olika roller involverade i undervisning och lärandeprocesser
Sista anmälningsdag: 2017-03-01
Plats: 14 mars - Campus Norrköping/15 mars - Campus Valla
För mer information se https://liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-14-15-mars-2017?l=sv, kontakta Monika SAmuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 286655.

2017-03-15

Good Clinical Practice 3-dagars kurs

Övrigt - Forum Östergötland
2017-03-15 kl 08:00 -- 2017-03-17 kl 16:00
Plats: Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping
För mer information se https://liu.se/medfak/forumostergotland/kurser-utbildning/ovriga-kurser/gcp-3-dagars?l=sv, kontakta Malin Huss, e-post malin.huss@regionostergotland.se, telefon 010-103 26 18.

Exploring the Nature of Collaborative Leadership in Higher Education and Practice

Seminarium - Medicinska fakulteten
Webinar arrangerat av NIPNET - nordiskt nätverk för interprofessionellt lärande.
Sista anmälningsdag: 2017-03-13
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Adobe connect, adress erhålls vid anmälan.
För mer information se https://nipnet.org/, kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se, telefon 013-286876.

2017-03-16

Disputation - Eline Borch Petersen

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Eline Borch Petersen försvarar sin avhandling "Hearing loss and processing of speech". Opponent: Edmund Lalor, Ass professor, University of Rochester, USA.
Kl 13:00
Plats: Elsa Brändström salen, Norra entrén (ingång 7), plan 9, Campus US
För mer information kontakta Professor Thomas Lunner, e-post thomas.lunner@liu.se, telefon +46709381298.

2017-03-17

Disputation - Shahrzad Bahrampour

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Shahrzad Bahrampour försvarar sin doktors-avhandling med titeln "Genetic mechanisms regulating proliferation and cell specification in the Drosophila embryonic CNS" Oppontont Prof. Simon Sprecher från Department of Biology University of Freiburg. Huvudhandledare Prof. Stefan Thor
Kl 09:00
Plats: Hasselquist salen, hus 511, ingång 76, Campus US
För mer information kontakta Stefan Thor, e-post stefan.thor@liu.se, telefon 010-103 57 75.

Disputation - Maria Lampi

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Lampi försvarar sin avhandling "TRIAGE Management of the trauma patient". Opponent: Professor Ives Hubloue, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Tore Vikström, e-post tore.vikstrom@liu.se.

2017-03-24

Disputation - Kristina Kernell

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Kristina Kernell försvarar sin avhandling "Cardiac disease in pregnancy and consequences for reproductive outcomes, co-morbidity and survival". Opponent: Olof Stephansson, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Ann Josefsson, e-post ann.josefsson@regionostergotland.se, telefon 010-1033182.

2017-03-28

Linux Course

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2017-03-28 -- 2017-03-30 NBIS (the Swedish node of Elixir) and Elixir Slovenia are offering an "Introduction to Linux" course targeted at life scientists to extend their skills and knowledge. The course is delivered via classroom training and via an e-learning platform. The number of remote students is limited to 10. The course will be broad-casted from Sweden, Linköping. Pre-requisites: The course is addressed to life scientists with no or very little experience in using Linux commands but enthusiastic about learning how to use them for simplifying their work and improving their efficiency. More information and registration: http://liu.se/medfak/ike/forskning/cellbiologi/linux-course/?l=en
Sista anmälningsdag: 2017-03-10
Plats: LiU, Campus US
För mer information se http://liu.se/medfak/ike/forskning/cellbiologi/linux-course/?l=en, kontakta Mihaela Martis, e-post mihaela.martis@liu.se.

Workshop - Queer Death Network

Seminarium - Tema Genus
2017-03-28 kl 12:00 -- 2017-03-29 kl 16:00 Med: Nina Lykke, Annika Jonsson, Varpu Alasuutari, Line Henriksen, Tara Mehrabi och Marietta Radomska Registrering (obligatoriskt) sker genom e-post till Marietta.radomska@liu.se
Plats: Tem21, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Nina Lykke, e-post nina.lykke@liu.se .

2017-03-30

Varför lossnar ledproteser? – Ur en ortopeds och en biologs perspektiv

Föreläsning - Linköpings universitet
Av 32 000 höft- och knäproteser som sätts in varje år i Sverige kommer runt 1000 att lossna inom en 10 års period. Det är ett problem som biologer och ortopeder vill lösa gemensamt. I ett gemensamt projekt undersöks hur mekaniska faktorer påverkar nedbrytning av benvävnad runt en protes och hur modifikationer av ortopediska operationer kan förebygga proteslossning. Föreläsare: Anna Fahlgren, biträdande professor regenerativ medicin och Jörg Schilcher, överläkare i ortopedi.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-04-04

Regional nätverksträff för forskningssjuksköterskor

Övrigt - Forum Östergötland
Sista anmälningsdag: 2017-03-29
Kl 09:00 - 15:30
Plats: Hotell Ekoxen, Linköping
För mer information se http://old.liu.se/medfak/forumostergotland/natverk/regional/natverkstraff-4-april-2017?l=sv, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

2017-04-20

SCAPIS – Ett unikt svenskt forskningsprojekt om hjärta och lungor

Föreläsning - Linköpings universitet
SCAPIS är ett svenskt forskningsprojekt med syfte att bygga upp en nationell kunskapsbank om hjärt-kärl- och lungsjukdom. 5 000 östgötar ska medverka i studien. Få reda på hur dagens avancerade bild- och blodprovstekniker används som riskprediktorer för att belysa åderförfettningens utbredning i våra hals- och kranskärl och hur projektet vill förbättra kunskapen om de underliggande mekanismerna för utveckling av hjärtkärl-sjukdom och KOL. Få också reda på hur SCAPIS fungerar ur ett könsperspektiv. Föreläsare: Eva Swahn, professor i kardiologi, LiU och överläkare på kardiologiska kliniken, US.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-05-04

Seminarie/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarier/Workshops I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. Våren 2017 Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-05-02
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G (Galaxen), ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://https://liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 286655.

Kalendarium


Hälsouniversitetet byter namn till Medicinska fakulteten
 


Kontakt:

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Telefon
Linköping: 013-28 10 00
eller 010-103 00 00
Norrköping: 011-36 30 00


Kartor:


Våra föreläsningsserier:


våra filmer:

 

Djurförsök.info

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 20 13:26:59 CET 2017