Göm menyn

Kalendarium för Medfak

Lägg till händelser i kalendariet

2018-03-19

Ny forskarutbildningskurs

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
2018-03-19 -- 2018-06-08 Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and Collaboration within Practices of Health Care and Social Services, 5 credits.
Sista anmälningsdag: 2018-03-12
Plats: Webbaserad
För mer information se https://old.liu.se/medfak/forskarutbildning/under-forskarutbildningen/forskarutbildningskurser/research-perspectives-on-interprofessional-education-learning-and-collaboration-within-practices-of-health-care-and-social-services-5-credits?l=sv, kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se, telefon +46 13 286 876.

2018-04-20

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa

Disputation - Avdelningen för omvårdnad
Christina Andreae - försvarar sin avhandling med titeln "Appetite in patients with heart failure - Assessment, prevalence and associated factors" den 20 april klockan 9.00 i Berzeliussalen. Opponent Anna Forsberg, Professor, Överläkare, Lunds universitet.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Berzeliussalen
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Disputation - Mari Broqvist

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Mari Broqvist försvarar sin doktorsavhandling "Asking the public. Citizens' views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare". Fakultetsopponent: docent Anna Höglund, Uppsala universitet
Kl 13:00
Plats: Hasselquistsalen, ingång 76/78, campus US
För mer information kontakta Lena Hector, e-post lena.hector@liu.se.

2018-04-25

WCMM Guest Seminar Björn Burmann, WCMM Fellow Gothenburg University

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Björn Burmann, WCMM Fellow from Gothenburg University, will present his research. Title: ”Chaperone–client interactions: From basic principles to roles in health and disease”.
Kl 12:00 - 13:00
Plats: Nobel (BL-32), B-huset, Campus Valla
För mer information se https://wcmtm.gu.se/research-groups/burmann, kontakta Gesine Ensle, e-post gesine.ensle@liu.se, telefon 013-282142.

2018-04-26

Lysosomer – nedbrytning och återvinning av celler vid cancer och Alzheimers sjukdom

Föreläsning - Linköpings universitet
Utan fungerande avfallshantering och återbruk kan inte celler fungera. Lysosomer ansvarar för nerbrytning och återvinning av material i cellen men spelar också en viktig roll vid cancer och Alzheimer’s sjukdom. Hur kan vi utnyttja kunskapen om lysosomens funktion för att bota sjukdomar? Föreläsare: Karin Öllinger – Professor i experimentell patologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se, telefon 013-28 17 52.

2018-04-27

Disputation - You Chang

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
You Chang försvarar sin doktorsavhandling "Afinite element model of the human head for simulation of bone conducted sound". Opponent: Professor Frans Böhnke, München, Tyskland
Kl 09:00
Plats: Belladonna, hus 511, Campus US
För mer information se http://., kontakta Stefan Stenfelt, e-post stefan.stenfelt@liu.se, telefon 013-28 47 08.

2018-05-03

Disputation - Mariana Bustamante

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Mariana Bustamante försvarar sin avhandling "Automated Assessment of Blood Flow in the Cardiovascular System Using 4D Flow MRI" den 3 maj klockan 13.00 I lokal Eken. Fakultetsopponent professor Michael Markl, Chicago, USA.
Kl 13:00
Plats: Eken, ingång 65
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2018-05-08

Halvtidsseminarium - Arjan Mofers

Seminarium - Avdelningen för läkemedelsforskning
"Identification and characterization of novel inhibitors of the ubiquitin proteasome system"
Kl 10:15
Plats: Salix, hus 511, plan 11
För mer information se https://liu.se/medarbetare/arjmo74, kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 013-286804.

2018-05-09

Disputation - Jakob Renhorn

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jakob Renhorn försvarar sin avhandling "Conformational Changes During Potassium Channel Gating". Opponent: Associate Professor Stephan Pless, University of Copenhagen.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

2018-05-14

Disputation Marita Danielsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Marita Danielsson, avd Hälso- och sjukvårdsanalys, försvarar sin doktorsavhandling "Patient Safety - Cultural Perspectives". Fakultetsopponent: professor Öysten Flesland, Helsedirektoratet, Oslo, Norge
Kl 13:00
Plats: Belladonna, ingång 76/78, campus US
För mer information kontakta Lena Hector, e-post lena.hector@liu.se.

Gästseminarium

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research
Jonas Wastesson, Ph.D., Ageing Research Center – Karolinska Institutet & Stockholm University: ”Studying medication use in older adults using register data”
Kl 15:00 - 16:30
Plats: KO301, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/artikel/isar, kontakta Susanne Kelfve, e-post susanne.kelfve@liu.se.

2018-05-16

Vad ska vi ha högre utbildning till? ”Om bildning och utbildning i anställningsbarhetens era.”

Seminarium - Linköpings universitet
Akademiska föreningen vid LiU anordnar lunchseminarier som ett led i att stimulera det akademiska samtalet. I budgetpropositionen 96/97 står: Högskolans utbildning och forskning skall bidra till att höja bildningen och kunskapsnivån i samhället. Bildningsfrågor ingår inte längre i UKÄ:s uppdrag. Finns bildningsuppdraget kvar och vems är då ansvaret? Professor Andreas Fejes, IBL, inleder dagens tema med att ge sitt perspektiv på universitetens bildningsuppdrag.
Sista anmälningsdag: 2018-05-14
Kl 12:15 - 14:00
Plats: Lärosal KY23, Key-huset, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/insidan/fritid/af?l=sv, kontakta Johanna Dahlberg, e-post akademiskaforeningen@liu.se , telefon 013-286876.

2018-05-17

Linköping Neuroscience Award Lecture

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Psykiatriprofessor Brigitte L. Kieffer från McGill University, Montreal, tilldelas Linköping Neuroscience Award samt ger en föreläsning med titeln "Opioid receptors and brain function". Prof. Kieffer är även Scientific Director of the Douglas Mental Health Research Center i Montreal. Kaffe serveras kl 15.00. Föreläsningen startar kl 15.15. Värd: Centrum för systemneurobiologi Välkommen!
Kl 15:00 - 16:15
Plats: Campus US, Hugo Theorellsalen, Norra Entrén, plan 09
För mer information se https://liu.se/nyhet/liu-neuro-science-opioder, kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

2018-05-21

Introduction to Bioinformatics using NGS data

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-05-21 -- 2018-05-25 This course is organised by SciLifeLab and National Bioinformatics Infrastrucrure Sweden (NBIS), and is given four times a year at different Swedish universities. In May it is time for Linköping. The course will provide an entry-level introduction to a wide range of analytical techniques for massively parallel sequencing, including basic Linux commands. We will pair lectures on the theory of analysis algorithms with practical computational exercises demonstrating the use of common tools for analysing data from each of several common sequencing study designs. The course is open for PhD students, postdocs, group leaders and core facility staff in need of bioinformatic skills within all Swedish universities. Welcome!
Sista anmälningsdag: 2018-03-26
Plats: Campus Valla, IFM
För mer information se https://www.scilifelab.se/events/ngsdatavt18lkp/, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2018-05-29

Fakultetskollegium

Övrigt - Medicinska fakulteten
Kl 15:00
Plats: Hasselquistsalen
För mer information kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se, telefon 013- 28 22 41.

2018-06-01

Disputation - Sara Carlhäll

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sara Carlhäll försvarar sin doktorsavhandling "Maternal obesity, duration of labor and the role of leptin". Opponent: Docent Karin Pettersson, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Marie Blomberg, e-post marie.blomberg@regionostergotland.se.

2018-06-04

Nätverksmöte Strategiområdet Forensiska Vetenskaper

Konferens - Strategiområdet för forensiska vetenskaper
2018-06-04 -- 2018-06-05 Strategiområdet Forensiska vetenskaper, bjuder härmed in till nätverkets tredje årliga möte. Vi vill nu tillsammans mer er alla fortsatta arbetet med strategiområdet. Vi ser gärna att både du själv samt doktorander och forskare i din grupp deltar!
Sista anmälningsdag: 2018-05-05
Plats: Villa Fridhem
För mer information se http://www.imh.liu.se/arrangemang/natverksmote-strategiomradet-forensiska-vetenskaper/?l=sv, kontakta Henrik Green, e-post henrik.green@liu.se, telefon 010-483 4157.

Disputation - Lina Yakymenko Alkaissis

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Lina Yakymenko Alkaissis försvara sin avhandling "Bacterial epithelial interaction in intestinal inflammation". Opponent: Docent Maria Magnusson, Göteborgs universitet
Kl 13:00
För mer information kontakta Åsa Keita, e-post asa.keita@liu.se, telefon 010-1038919.

Gästseminarium

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research
Merril Silverstein, Ph.D., inaugural holder of the Marjorie Cantor Chair in Aging Studies at Syracuse University in the Maxwell School Department of Sociology and Falk College Department of Human Development and Family Science: ”Health inequality in the older population of China: The contribution of family size, gender composition, and socioeconomic status of children”
Kl 15:00 - 16:30
För mer information se https://liu.se/artikel/isar , kontakta Susanne Kelfve, e-post susanne.kelfve@liu.se.

Kalendarium


nya liu.se


medfak på lisam

Kontakt:

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Telefon
Linköping: 013-28 10 00
eller 010-103 00 00
Norrköping: 011-36 30 00


Kartor:

Våra föreläsningsserier:


våra filmer:

 

Djurförsök.info

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 27 14:56:51 CEST 2018