Göm menyn

Kalendarium för Medfak

Lägg till händelser i kalendariet

2019-10-14

MIIC SAP seminar

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
"A DNA methylome biosignature in immune cells recovered from induced sputum from TB-exposed individuals" Jyotirmoy Das (Maria Lerms grupp) "Seminal plasma modifies the transcriptional pattern of the endometrium and embryo developmental rates" Cristina Martinez Serrano (Herberto Rodríguez Martínezs grupp)
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Papaver, ing. 78, plan 11, Campus US
För mer information se https://liu.se/forskning/miic, kontakta Celia Escudero-Hernandez, e-post celia.escudero-hernandez@liu.se.

2019-10-15

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se http://nbis.se, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson , e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se.

2019-10-18

Disputation

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Anna Segernäs Kvitting vid avdelningen för samhällsmedicin lägger fram sin avhandling: Dementia diagnostics in primary care with a focus on cognitive testing. Opponent: Biträdande professor Hans Basun.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen
För mer information kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se.

Disputation - Irene Håkansson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Irene Håkansson försvarar sin doktorsavhandling "Biomarkers and disease activity in multiple sclerosis - A cohort study on patients with clinically isolated syndrome and relapsing remitting multiple sclerosis". Opponent: Professor Jan Lycke, Göteborgs universitet, Göteborg.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, 64
För mer information kontakta Professor Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se.

2019-10-22

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se http://nbis.se, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson , e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se.

2019-10-24

Det internationella klassrummet del 2

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Forskning i framkant: Hjärtskada i samband med kirurgi

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Risken att drabbas av hjärtskada i samband med större kirurgiska ingrepp är underskattad. 8-18% av alla patienter som genomgår icke-kardiell kirurgi, drabbas av hjärtskada. Detta är associerat med en 4-faldigt ökad dödlighet, jämförbart med dödligheten vid akut hjärtinfarkt. De flesta av dessa patienters hjärtskada saknar symtom och går oupptäckt. Kunskapsluckor finns fortfarande om värdet av övervakning innan och under operation för att tidigare identifiera patienter som löper störst risk för hjärtskada. KAN BIOMARKÖRER förutsäga ökad risk för komplikationer och död? Det skulle möjliggöra en förändring i klinisk behandling av patienter som genomgår kirurgi, och därmed göra det möjligt att ingripa tidigare, förhindra ytterligare skador på hjärtat och minska lidande och död. Föreläsare är Michelle Chew, professor i anestesi och intensivvård och Henrik Andersson, Chief Researcher
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén, Campus US
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Johan Jäger, e-post johan.jager@liu.se, telefon 013-284645.

2019-10-29

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se https://nbis.se/events/, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson, e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se, telefon 0700895442.

2019-10-31

Halvtidsseminarium - Jonathan Siverskog

Seminarium - Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
Jonathan Siverskog, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, håller halvtidsseminarium med titeln: The marginal cost of health: Essays on the estimation and interpretation of opportunity cost in Swedish healthcare.
Kl 09:00
Plats: Blåbäret, hus 511-001, ingång 76/78, plan 14, campus US
För mer information kontakta Lena Hector, e-post lena.hector@liu.se.

2019-11-05

Bioinformatics drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se https://www.nbis.se/events/, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson, e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se, telefon 0700895442.

2019-11-07

Christopher Sackmann

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Christopher Sackmann försvarar sin doktorsavhandling "The Propagation of Neurodegenerative Diseases by Inflammation and Exosomes". Opponent: Prof. Poul Henning Jenssen, Aarhus University, Aarhus, Danmark.
Kl 09:00
Plats: Berzelius, Campus US, Ing.65
För mer information kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheiko@liu.se.

2019-11-08

Disputation - Sandra Hellberg

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sandra Hellberg försvarar sin doktorsavhandling "Effect of Pregnancy and Hormones on T Cell Immune Regulation in Multiple Sclerosis". Opponent: Professor Manuel Friese, Hamburg, Tyskland.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, 64
För mer information kontakta Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se.

2019-11-12

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se https://nbis.se/events/, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson, e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se, telefon 0700895442.

2019-11-19

Juridik frågor för lärare

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Att möta studenter med funktionsvariationer

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se https://www.nbis.se/events/, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson, e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se, telefon 0700895442.

2019-11-21

Forskning i framkant: Det stressade immunförsvaret efter hjärtinfarkt (– och även före?)

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Hos många patienter som har överlevt en hjärtinfarkt finns en låggradig inflammation kvar, som innebär en ökad risk för att insjukna igen. Men vi är dåliga på att diagnostisera och behandla detta, till stor del för att mekanismerna inte är klarlagda. I vår forskning har vi sett att immunförsvaret hos dessa patienter är ”stressat” och i obalans. Förutom en låggradig kronisk inflammation innebär det att inflammation flammar upp på ett onormalt sätt vid vanlig stress. Samtidigt är immuncellerna åldrade i förtid och viktiga reglerande immunceller har tappat sin kraft. Vi vill ta reda på varför immunförsvaret är mer stressat/åldrat och om vi kan återställa immunbalansen. En mycket spännande fråga är om immunförsvaret är stressat redan innan den första hjärtinfarkten inträffar? Föreläsare är Lena Jonasson, professor och överläkare i kardiologi
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén, Campus US
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Johan Jäger, e-post johan.jager@liu.se, telefon 013-284645.

2019-11-22

Disputation - Ingela Helmfrid

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ingela Helmfrid försvarar sin doktorsavhandling "Exposure and body burden of environmental pollutants and risk of cancer in historically contaminated areas". Opponent: Docent Mattias Öberg, Stockholm, Sverige.
Kl 13:00
Plats: Birgittasalen, Campus US, ingång 14, 15
För mer information kontakta Helen Karlsson, e-post helen.m.karlsson@liu.se.

Annika Malmström

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Annika Malmström försvarar sin doktorsavhandling "Studies for better treatment of patients with glioma". Opponent: Prof. Ole Solheim, NTNU och St.Olavs Hospital, Trondheim, Norge.
Kl 13:00
Plats: Linden, Campus US, Ing.65
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se.

2019-11-26

Bioinformatics drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se https://www.nbis.se/events/, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson, e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se, telefon 0700895442.

2019-12-03

Bioinformatics drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se https://www.nbis.se/events/, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson, e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se, telefon 0700895442.

2019-12-10

Introductory Linux Tutorial for Life Sciences

Seminarium - Linköpings universitet
2019-12-10 kl 09:00 -- 2019-12-12 kl 17:00 NBIS and ELIXIR are offering an "Introduction to Linux" course targeted at life scientists who want to extend their skills and knowledge. The course provides a basic introduction to Unix/Linux commands and covers how Unix/Linux commands can be used to manage and inspect your data and results, and how to generate and run pipelines and workflows using basic shell scripting.
Sista anmälningsdag: 2019-11-08
Plats: The course is delivered on-line via an e-learning platform
För mer information se https://www.eventbrite.co.uk/e/introductory-linux-tutorial-for-life-sciences-registration-39722094855, kontakta Mihaela Martis-Thiele, e-post mihaela.martis@nbis.se, telefon -.

Bioinformatics drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se https://www.nbis.se/events/, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson, e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se, telefon 0700895442.

2019-12-17

Bioinformatics drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se https://www.nbis.se/events/, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson, e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se.

Kalendarium


nya liu.se


medfak på lisam

Kontakt:

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Telefon
Linköping: 013-28 10 00
eller 010-103 00 00
Norrköping: 011-36 30 00


Kartor:

 

våra filmer:

 

Djurförsök.info

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-15