Göm menyn

Kalendarium för Medfak

Lägg till händelser i kalendariet

2018-10-16

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkommen till bioinformatik drop-in på tisdagar 11:00 - 12:00 på Campus Valla! Detta är ett tillfälle för forskare att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).
Sista anmälningsdag: 2018-10-15
Kl 11:00 - 12:00
Plats: 2B:586, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://NBIS.se, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se .

För vem utbildar vi doktorer?

Seminarium - Linköpings universitet
Antalet doktorsexamina har ökat med nästan 400% sedan tidigt sjuttiotal, med den största ökningen inom medicin och hälsovetenskap, tätt följt av teknik och naturvetenskap. Men vilka är det vi vill utbilda, för vem och för vad vill vi utbilda vi dem, och är dagens forskarutbildning rätt anpassad givet detta? Akademiska föreningen anordnar för tredje gången ett lunchseminarium med syfte att stimulera det akademiska samtalet vid LiU. Prof. Mats Fahlman från AF inleder dagens tema med en kort introduktion, varpå de inbjudna talarna Dr. Johan Brun (LIF), Prof. Fredrik Elinder (prodekan, medfak, LiU), Prof. Anna Fahlgren (LiU) och Dr. Claes Lundström (Sectra AB och LiU) ger sina presentationer. Vi avrundar med allmän diskussion runt ämnet. AF bjuder på smörgås och dryck. Ange ev kostönskemål. Begränsat antal deltagare (först till kvarn…). Anmälan till akademiskaforeningen@liu.se
Sista anmälningsdag: 2018-10-12
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Tidlösa, ingång 75/76/78, plan 14
För mer information se https://insidan.liu.se/fritid/af/?l=sv, kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se, telefon 286876.

2018-10-18

Forskning i framkant: Idrott utan skador - är det möjligt?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador? Föreläsare: Martin Hägglund, biträdande professor vid Avdelningen för fysioterapi, Institutionen för medicin och hälsa.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-10-22

MIIC SAP SEMINAR

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
"Isolating miRNAs from breast milk in an allergy prevention study" Lina Tingö (Maria Jenmalms grupp) "Water channel aquaporins in microscopic colitis" Celia Escudero Hernández (Andreas Muench & Stefan Kochs grupp)
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Papaver, hus 511 (Växthuset) plan 11, Campus US
För mer information se https://liu.se/forskning/miic, kontakta Celia Escudero Hernández, e-post celia.escudero-hernandez@liu.se.

2018-10-23

Populärvetenskapliga veckan 2018

Föreläsning - Linköpings universitet
2018-10-23 kl 09:15 -- 2018-10-25 kl 15:15 Kom och träffa LiU:s mest framstående forskare och lyssna på när de berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3, alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Populärvetenskapliga veckan innehåller ett program med seminarier och utställning där ni kan möta forskare, dok­torander och studenter. Seminarierna är även öppna för allmänheten.
Sista anmälningsdag: 2018-10-20
Plats: C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/popularvetenskapliga-veckan, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkommen till bioinformatik drop-in på tisdagar 11:00 -12:00 på Campus Valla! Detta är ett tillfälle för forskare att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).
Sista anmälningsdag: 2018-10-22
Kl 11:00 - 12:00
Plats: 2B:586, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2018-10-24

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2 - vilka lärmoment och pedagogiska metoder passar för lärande för hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
2018-10-24 kl 13:15 -- 2018-10-21 kl 16:00 Seminariet börjar med exempel från LiU och andra lärosäten där man arbetar med pedagogiska metoder som är tänkta att hjälpa studenter hantera komplexa samhällsutmaningar. Spel, tvärvetenskapliga projekt och arbeten tillsammans med omgivande näringsliv och ideella organisationer tas upp. Vi tar avstamp i diskussionerna från föregående seminarium om kompetenser och försöker inventera om de aktiviteter vi ägnar oss åt i våra utbildningar på ett trovärdigt sätt kan sägas examinera studenters förmåga att verka för en hållbar utveckling.
Sista anmälningsdag: 2018-10-10
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarium-2?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-10-25

Disputation - Mehdi Amirhosseini

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mehdi Amirhosseini försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Aseptic Loosening of Orthopedic Implants - Osteoclastogenesis Regulation and Potential Therapeutics".
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, ing. 76, plan 10
För mer information kontakta Anna Fahlgren, e-post anna.fahlgren@liu.se.

2018-10-26

Disputation - Gunnthorunn Sigurdardottir

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Gunnthorunn Sigurdardottir försvarar sin doktorsavhandling "Studies of the Systemic Inflammation in Psoriasis". Opponent: Docent Maria Bradley, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

2018-11-02

Disputation - Anna Södergren

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Anna Södergren försvarar sin avhandling med titeln "Formation and relevance of platelet subpopulations" Opponent: Professor Riita Lassilla, Helsingfors universitet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US
För mer information kontakta Sofia Ramström, e-post Sofia Ramström <Sofia.Ramstrom@oru.se>.

2018-11-06

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkommen till bioinformatik drop-in på tisdagar 11:00 -12:00 på Campus Valla! Detta är ett tillfälle för forskare att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).
Sista anmälningsdag: 2018-11-05
Kl 11:00 - 12:00
Plats: 2B:586, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2018-11-09

Licentiatseminarium Johanna Sandberg

Seminarium - Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
Institutionally shaped response to the introduction of national guidelines - case studies in the Swedish regional Health policy arena. Extern granskare: docent Erik Hysing, Örebro universitet
Kl 13:00
Plats: Salix, hus 511-001, ingång 78/76, plan 11, Campus US
För mer information kontakta Lena Hector, e-post lena.hector@liu.se.

2018-11-14

Barnafridskonferensen 2018

Konferens - Linköpings universitet
2018-11-14 kl 10:00 -- 2018-11-15 kl 15:00 Med Barnafridskonferensen vill vi erbjuda en arena för fördjupande kunskap, inspirerande föreläsningar, nätverkande och möjlighet att ta del av den senaste forskningen gällande våld mot barn. Konferensen riktar sig till personer som i sitt yrke möter utsatta barn, samt till forskare, ideell sektor och beslutsfattare.
Sista anmälningsdag: 2018-10-31
Plats: Konsert & kongress, Linköping
För mer information se http://www.barnafridskonferensen.se, kontakta Therese Björn Johansson, e-post barnafrid@liu.se.

Barnafridskonferensen 2018

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-11-14 kl 10:00 -- 2018-11-15 kl 15:00 Med Barnafridskonferensen vill vi erbjuda en arena för fördjupande kunskap, inspirerande föreläsningar, nätverkande och möjlighet att ta del av den senaste forskningen gällande våld mot barn. Konferensen riktar sig till personer som i sitt yrke möter utsatta barn, samt till forskare, ideell sektor och beslutsfattare.
Sista anmälningsdag: 2018-10-31
Plats: Konsert & kongress, Linköping
För mer information se http://www.barnafridskonferensen.se, kontakta Therese Björn Johansson, e-post barnafrid@liu.se.

2018-11-19

Workshop om studenter med behovsvariation

Övrigt - Linköpings universitet
Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö. Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter - breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid? Syftet med workshopen är att skapa bättre förutsättningar för oss alla i våra olika yrkesroller i mötet med studenter med behovsvariation genom att gemensamt utveckla nya verktyg, stöd, hanteringsordningar och förhållningssätt. Viktigt är också att diskutera hur vi kan sprida erfarenhet och kunskap i organisationen. Upplägget på workshopen utgår från fall som beaktas ur flera perspektiv, exempelvis pedagogiska/didaktiska, etiska, arbetsmiljö, studiemiljö, lika villkor, säkerhet, juridiska, resurser (ekonomi, kompetens mm) eller disciplinära.
Sista anmälningsdag: 2018-11-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: SAL G32, HUS G, INGÅNG 81 PLAN 3, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/Workshop-om-studenter-med-behovsvariation?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013286655.

2018-11-20

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkommen till bioinformatik drop-in på tisdagar 11:00 -12:00 på Campus Valla! Detta är ett tillfälle för forskare att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).
Sista anmälningsdag: 2018-11-19
Kl 11:00 - 12:00
Plats: 2B:586, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2018-11-22

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en introduktion om att lärande för hållbar utveckling kan ses som enbart kräver mindre ändringar av våra utbildningsprogram, eller kan förändra målen för våra utbildningar helt och hållet, med stora konsekvenser för både utbildningsprogram och institutioner. Om lärande för en hållbar utveckling ska vara inkluderande och inte enbart fokusera på tidigare lösningar på problem, vilken roll ska då studenter ha? Och spelar det roll vilken personlig inställning undervisande lärare har till hållbarhet?
Sista anmälningsdag: 2018-11-07
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarie-3?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Forskning i framkant: Träning under behandling för cancer – går det?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
2018-11-22 kl 16:30 -- 2018-11-20 kl 17:30 Linköpings universitet och universitetssjukhus är med i en stor nationell studie som hos personer med cancer under pågående behandling studerar effekten av fysisk träning på hög eller låg-måttlig intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier. Syftet är att förebygga och minimera cancer-relaterad trötthet, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall och utvärdera hälsoekonomiska aspekter. Föreläsare: Sussanne Börjeson, professor vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa.
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-11-27

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkommen till bioinformatik drop-in på tisdagar 11:00 -12:00 på Campus Valla! Detta är ett tillfälle för forskare att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 11:00 - 12:00
Plats: 2B:586, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2018-12-04

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkommen till bioinformatik drop-in på tisdagar 11:00 -12:00 på Campus Valla! Detta är ett tillfälle för forskare att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).
Sista anmälningsdag: 2018-12-03
Kl 11:00 - 12:00
Plats: 2B:586, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2018-12-06

WCMM Symposium

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-12-06 kl 13:00 -- 2018-12-07 kl 15:00 Annual Symposium with the Wallenberg Center for Molecular Medicine at Linköping University
Plats: Hugo Theorell, Norra entrén, plan 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/research/wallenberg-centre-for-molecular-medicine, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se.

3rd annual WCMM Symposium

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-12-06 kl 13:00 -- 2018-12-07 kl 15:00 The 3rd annual WCMM symposium at Linköpings University, an initiative focusing on the Medicine-Technology interface, will take place December, 6th - 7th, 2018 at Campus US. The program covers the following areas: Structural Electrophysiology, Neurobiology and Brain Disorders, Molecular Cell Signaling and Imaging - from DNA to Tissue. The number of participants is limited and registration is required. More information about the program and registration can be found below.
Sista anmälningsdag: 2018-11-20
Plats: Lecture hall Hugo Theorell, Campus US, Northern Entrance, floor 9
För mer information se https://liuonline-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stewe88_liu_se/EaWrNvmD7KZCoFMNx1FF9rAB23-ORzOjVF-YtNG1ac57nA?e=N6LEto, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se.

2018-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en presentation av hur vi för närvarande samarbetar bland lärare och studenter för att kvalitetssäkra våra utbildningar, och vilka eventuella problem vi upplever med att genomföra mer genomgripande förändringar. Baserat på våra upplevelser av vilka förändringar vi tycker är lätta att genomföra och vilka som är svåra för vi diskussioner om hur vi vill gå vidare och hur vi kan fortsätta driva frågor gemensamt kopplade till hållbar utveckling vid LiU.
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande.for-en-hallbar-utveckling-seminarium-4?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-12-11

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkommen till bioinformatik drop-in på tisdagar 11:00 -12:00 på Campus Valla! Detta är ett tillfälle för forskare att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).
Sista anmälningsdag: 2018-12-10
Kl 11:00 - 12:00
Plats: 2B:586, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2018-12-18

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkommen till bioinformatik drop-in på tisdagar 11:00 -12:00 på Campus Valla! Detta är ett tillfälle för forskare att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).
Sista anmälningsdag: 2018-12-17
Kl 11:00 - 12:00
Plats: 2B:586, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Fakultetskollegium

Övrigt - Medicinska fakulteten
Kl 15:00
Plats: Hasselquistsalen
För mer information kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se, telefon 013 - 28 22 41.

2019-04-04

FORSKARTORGET

Övrigt - Linköpings universitet
En mötesplats för forskare och läkarstudenter inför kommande examensarbete på K8. Kom och visa upp din forskning! 4/4 2019 i Linköping (7/3 2019 i Jönköping, Kalmar & Norrköping) Sista anmälningsdag är 1 vecka innan.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Meddelas i kallelsen
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/anmalan-till-forskartorget/?l=sv , kontakta AnnaCarin Hallin, e-post annacarin.hallin@liu.se.

Kalendarium


nya liu.se


medfak på lisam

Kontakt:

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Telefon
Linköping: 013-28 10 00
eller 010-103 00 00
Norrköping: 011-36 30 00


Kartor:

Våra föreläsningsserier:


våra filmer:

 

Djurförsök.info

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 25 10:04:42 CEST 2018