Göm menyn

Kalendarium för Medfak

Lägg till händelser i kalendariet

2019-02-21

Vetenskaplig animation - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Andreas Eriksson och Stina Hellberg håller workshop om möjligheterna att skapa egna animationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-02-18
Kl 13:15 - 15:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-animation-workshop-i-februari-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-02-25

MIIC SAP Seminar

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
"Theranostic nano toolbox: See it and treat it" Hirak Kumar Prata (Hirak Kumar Prata/Jorma Hinkulas grupp) "Can we prevent or stop the progression of tuberculosis infection by targeting innate immune memory in primary human macrophages?" Clara Braian (Maria Lerms grupp"
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Rönnen, ing. 65, plan 10, Campus US
För mer information se https://liu.se/artikel/forskargrupper-vid-miic, kontakta Celia Escudero Hernández, e-post celia.escudero-hernandez@liu.se.

2019-02-28

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 2: Läraktiviteter för hållbar utveckling Seminariet fokuserar hur man som universitetslärare i klassrummet kan integrera lärande för en hållbar utveckling utifrån såväl ett student- som lärarperspektiv. Detta görs med utgångspunkt i ett flertal olika läraktiviteter som diskuteras i förhållande till de olika hållbarhetskompetenser som introducerades vid seminarium 1.
Sista anmälningsdag: 2019-02-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Forskning i framkant: Familjebildning på 2000-talet – ägg- och spermiedonation

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Ett stort antal par/individer i Sverige genomgår infertilitetsbehandling med donerade spermier, ägg eller embryon. ”The Swedish multicenter study on gamete donation” omfattar totalt 1 500 mottagare och donatorer av ägg/spermier och syftar till att belysa situationen för familjer som bildats med hjälp av donationsbehandling. Föreläsare: Gunilla Sydsjö – professor i psykosocial obstetrik och gynekologi och leg. kognitiv beteendeterapeut. Öppen föreläsning, alla är välkomna.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2019-03-04

Vetenskaplig illustration - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-02-28
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Sal K7A Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-06

Halvtidsseminarium - Ida Markström

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Ida Markström vid avdelningen för omvårdnad håller halvtidsseminarium med titeln: "Hudförberedelser inför ortopedisk kirurgi"
Sista anmälningsdag: 2019-02-27
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Äpplet, Avd för Omvårdnad, Medicinska fakulteten
För mer information se https://liu.se/medarbetare/idama23, kontakta Ida Markström, e-post Ida.Markstrom@liu.se, telefon 073-0212081.

2019-03-08

”Du är väldigt besvärlig”

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Sexuella trakasserier inom akademin 8 mars 2019 levandehåller Forum för genusvetenskap och jämställdhet #metoo genom att sätta fokus på sexuella trakasserier inom akademin. Evenemanget inleds med en nyproducerad iscensättning av #Akademiuppropet som samlade 2 400 underskrifter mot sexuella trakasserier och sexism inom akademin. Medverkande föreläsare: Lisa Salmonsson, Örebro universitet, Gunilla Carstensen, Stockholms universitet, Eija Tuominen, University of Helsinki, Stina Backman, Linköpings universitet. Vi bjuder på fika. Varmt välkommen!
Sista anmälningsdag: 2019-03-06
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Key 1, Keyhuset, Campus Valla, Linköping
För mer information se https://old.liu.se/genusforum/aktuellt/?l=sv, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 13282174.

2019-03-12

LiU:s pedagogikdagar 12-13 mars 2019

Konferens - Linköpings universitet
2019-03-12 kl 09:00 -- 2019-03-13 kl 16:15 Högskolepedagogiska utmaningar - digitalisering och lärande för hållbar utveckling
Sista anmälningsdag: 2018-03-01
Plats: 12 mars, Kåkenhus, K1, Campus Norrköping, 13 mars, C-huset, C4, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-12-13-mars-2019?, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

2019-03-19

Vetenskaplig illustration - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-03-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Citronen, hus 511-001 plan 12, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-20

Workshop om färdighetsträning

Övrigt - Linköpings universitet
Reflektion, Reflektion, Reflektion Kom och reflektera om lärande, träffa pedagoger och simuleringspedagoger som delar ditt intresse av undervisning av praktiska färdigheter!
Sista anmälningsdag: 2019-02-28
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Didacticum, Hus Galaxen (G-huset), ingång 81, Campus Valla, LiU
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/workshop-om-fardighetstraning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-21

Forskning i framkant: Klimakteriebesvär – finns det behandling?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Klimakteriebesvär med i första hand värmevallningar och svettningar drabbar de flesta kvinnor. Hormonbehandling är effektiv och blev mycket populär under 80- och 90-talet men hamnade strax efter millennieskiftet i vanrykte. Hur ser vetenskapen på detta idag? Får vi använda hormonbehandling och finns alternativa behandlingar? Föreläsare: Mats Hammar – Överläkare och professor emeritus i obstetrik och gynekologi. Föreläsningen är öppen för alla.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2019-03-26

Mehdi Amirhosseini disputerar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mehdi Amirhosseini försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Aseptic Loosening of Orthopedic Implants - Osteoclastogenesis Regulation and Potential Therapeutics". Opponent: Professor Teun J.de Vries, VU University of Amsterdam, Nederländerna.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, ingång 76
För mer information kontakta Anna Weinhofer , e-post anna.weinhofer@liu.se.

2019-03-27

Vetenskaplig illustration - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-03-23
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kombisalen Didacticum, Hus Galaxen, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-28

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 3: Styrning för lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar frågan om styrning för lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i den tematiska utvärdering av svenska lärosätens arbete med detta som Universitetskanslerämbetet genomförde 2017. Inbjudna gäster från lärosäten som fick godkänt i UKÄ’s utvärdering berättar om hur de har jobbat med styrning för att integrera lärande för hållbar utveckling på sina lärosäten.
Sista anmälningsdag: 2019-03-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-29

Disputation Antonio Lentini

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Antonio Lentini försvarar sin avhandling "Dynamic regulation of DNA methylation in human T-cell biology". Opponent: senior lecturer Ian Adams, Edinburgh, Storbritannien.
Kl 09:00
Plats: Granitsalen, Campus US, ingång 7
För mer information kontakta Colm Nestor, e-post colm.nestor@liu.se, telefon 013-28 26 54.

2019-04-04

FORSKARTORGET

Övrigt - Medicinska fakulteten
En mötesplats för forskare och läkarstudenter inför kommande examensarbete på K8. Kom och visa upp din forskning! 4/4 2019 i Linköping (7/3 2019 i Jönköping, Kalmar & Norrköping) Sista anmälningsdag är 1 vecka innan.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Meddelas i kallelsen
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/anmalan-till-forskartorget/?l=sv, kontakta AnnaCarin Hallin, e-post annacarin.hallin@liu.se.

2019-04-25

Forskning i framkant: ”Det smärtar mig att det gör så ont” – om smärta vid reumatisk sjukdom

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Idag är det betydligt fler med reumatiska sjukdomar som kan arbeta och vara aktiva i sin vardag tack vare ett tidigt omhändertagande och tillgång till nya mediciner. Trots det är det många som besväras av kvarstående smärta och även trötthet. Hur känns den sjukdomsrelaterade smärtan och hur påverkan den vardagen? Hur vanlig är den och vad kan man göra för att hantera den? Föreläsare: Mathilda Björk – Professor i arbetsterapi och leg. arbetsterapeut. Föreläsningen är öppen för alla.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2019-04-26

Disputation Hanna Gustafsson Bragde

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Hanna Gustafsson Bragde försvarar sin avhandling "Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease". Opponent: Professor Ross McManus, Trinity College, Dublin, Ireland.
Kl 13:00
Plats: Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Jan Söderman, e-post Jan.Soderman@rjl.se.

2019-05-09

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-09 kl 13:15 -- 2015-05-09 kl 16:00 Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare.
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Kalendarium


nya liu.se


medfak på lisam

Kontakt:

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Telefon
Linköping: 013-28 10 00
eller 010-103 00 00
Norrköping: 011-36 30 00


Kartor:

Våra föreläsningsserier:


våra filmer:

 

Djurförsök.info

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 25 10:04:42 CEST 2018