Göm menyn

Kalendarium för Medfak

Lägg till händelser i kalendariet

2022-01-18

Utbildning: Att börja undervisa (på engelska)

Seminarium - Didacticum
2022-01-18 kl 09:00 -- 2022-02-07 kl 12:00 Det här är en utbildning som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-01-27

Kurs: DAL 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2021-12-27
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Det-akademiska-l%C3%A4rarskapet-(DAL).aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 1.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). An introduction to concepts related to a sustainable development.
Sista anmälningsdag: 2022-01-13
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-01-31

Kurs: Handledning av forskarstuderande 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2022-01-03
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/HASSA.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-02

Kurs: DEL 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som har fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2022-01-17
Kl 09:00 - 16:00
Plats : Kursen ges via Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Design-f%C3%B6r-l%C3%A4rande-(DEL).aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-04

Disputation Maria Moloney

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Maria Moloney försvarar sin doktorsavhandling "Ulnar fractures and ligament injuries of the wrist". Opponent: MD, PhD, MSc Niels Schep, University of Amsterdam. Disputationen äger rum i Berzeliussalen och digitalt via Zoom. För mer information kontakta Lars Adolfsson, lars.adolfsson@regionostergotland.se Zoomlänk till disputationen: https://liu-se.zoom.us/j/65483648461
Kl 09:00
Plats : Berzeliussalen, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Lars Adlofsson, e-post lars.adolfsson@regionostergotland.se .

2022-02-07

Utbildning: Att börja undervisa

Seminarium - Didacticum
Det här är en utbildning som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2022-01-24
Kl 08:00 - 12:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-10

Kurs: Handledning av studenter i självständiga arbeten 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till dig som både har och räknar med att få handledningsuppdrag när det gäller självständiga arbeten på olika nivåer.
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/HASSA.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-14

Workshop steg 1: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den första workshopen vänder sig till dig som vill påbörja arbetet med en pedagogisk portfölj. Pedagogisk portfölj kan användas för att sammanställa sina pedagogiska meriter inför tjänsteansökan eller befordran. Den kan även användas för planering av kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal.
Sista anmälningsdag: 2022-01-24
Kl 09:00 - 12:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-16

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Didacticum
2022-02-16 kl 09:00 -- 2022-03-16 kl 15:00 Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i Didacticums examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2022-01-17
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Examinatorsutbildning.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

PBL-workshop – Återkoppling i Basgrupp

Seminarium - Medicinska fakulteten
Workshopen kommer belysa vikten av återkoppling för det livslånga lärandet. Hur kan vi arbeta med återkoppling i basgrupp så att återkoppling börjar hos studenten själv? Vilka utvärderingsmetoder är användbara i basgrupp? Karin Persson, bitr professor i Farmakologi samt pedagog på Didacticum och Madeleine Abrandt Dahlgren, professor i Medicinsk pedagogik, kommer att inleda workshopen.
Sista anmälningsdag: 2022-02-09
Kl 15:00 - 17:00
Plats : Digitalt, länk skickas efter anmälan
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3cyi0M-URwxAt7NB9ajcNUlUQkdVVUM0STcyTzVZRkdLT1czUlZHQlFEUy4u , kontakta Katarina Kågedal, e-post katarina.kagedal@liu.se .

2022-03-09

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i Didacticums examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2022-01-17
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Examinatorsutbildning.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-16

Pedagogikdagen

Seminarium - Didacticum
Didacticums årliga konferens för undervisande personal och andra som är intresserade. Mer information kommer om årets tema.
Kl 09:00 - 16:00
Plats : På plats eller online
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogikdagen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-17

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 2.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). The relationship between sustainability and learning, with discussions and examples of classroom activities, learning goals, teacher roles and strategic competencies.
Sista anmälningsdag: 2022-03-03
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-22

Utbildning: Designa kurser för meningsfullt lärande online

Seminarium - Didacticum
Denna utbildning syftar till att förbereda lärare för att utforma undervisning online där studenter aktivt och gemensamt arbetar mot lärandemålen. Tre utbildningsdagar i mars och april.
Sista anmälningsdag: 2022-03-01
Kl 13:00 - 17:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Designa-kurser-f%C3%B6r-meningsfullt-l%C3%A4rande-online.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-06

Workshop steg 1: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den första workshopen vänder sig till dig som vill påbörja arbetet med en pedagogisk portfölj. Pedagogisk portfölj kan användas för att sammanställa sina pedagogiska meriter inför tjänsteansökan eller befordran. Den kan även användas för planering av kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal.
Sista anmälningsdag: 2022-03-16
Kl 09:00 - 11:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-07

Kurs: Handledning av forskarstuderande 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2022-03-07
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Handledning-av-forskarstudenter.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-20

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2022-03-10
Kl 09:00 - 16:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/PBL.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-28

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 3.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). Instruments, assessment strategies and change management for integrating sustainability in higher education.
Sista anmälningsdag: 2022-04-14
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-05-05

Workshop steg 2: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den andra workshopen vänder sig till dig som har påbörjat arbetet med din pedagogiska portfölj. Under verkstaden kommer alla att få feedback på sin egen portfölj samt ge feedback till andra.
Sista anmälningsdag: 2022-04-14
Kl 13:00 - 16:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-05-19

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 4.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). Emotions, values and the role of identities in higher education.
Sista anmälningsdag: 2022-05-05
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

 

Coronavirus - så agerar LiU

Information om hur LiU och Medicinska fakulteten agerar under Coronaepidemin

 

Kalendarium

 


nya liu.se


medfak på lisam

Kontakt:

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Telefon
Linköping: 013-28 10 00
eller 010-103 00 00
Norrköping: 011-36 30 00


Kartor:

 

våra filmer:

 

Djurförsök.info

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-28