Göm menyn

Välkommen till Interprofessionellt lärande del 2 - IPL2

Interprofessionellt lärande del 2 är det andra momentet inom ramen för Medicinska fakultetens interprofessionella lärande.
Kompetens förbättrinskunskap

Förbättringskunskap , ht 2019

Höstterminens kurs startar 30/9 2019 med en Seminariedag. Program finns i studiehandledningen.

Lokal: A1, A-huset, Campus Valla

Karta över Campus Valla


Sedan vårterminen 2011 arbetar alla studenter på Medfak med förbättringskunskap i sin grundutbildning. Genom en personlig kontakt tar man sig an ett verksamhetsbaserat scenario från någon verksamhet inom Region Östergötland. Det kan handla om t ex hantering av läkemedelsordinationer i Cosmic, trivsel i väntrum, akut omhändertagande av astma/KOL-patienter, hälsofrämjande arbete på vårdcentral, nya rutiner för ronder mm. På detta sätt skapas en lärmiljö där studenter och lärare vid Medicinska fakulteten, och personalen inom Region Östergötland, tillsammans utvecklar kunskap och kompetens i förbättringskunskap.


Sidansvarig: marie.stensby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-08