Göm menyn

Publiceringstips v 7

Skall jag göra om min fullängds originalartikel till ett Letter? Det blir allt vanligare att prestigefyllda tidskrifter ber författarna till en studie att korta artikeln och istället publicera den som Letter eller Letter to the Editor.

Ibland kan detta vara relevant men ofta finns det anledning till att tveka. Arbetet blir ofta kortare och läsaren går då miste om en del av det arbete som ligger bakom publikationen.

För tidskriften är det oftast en ren ”vinst” att publicera ett Letter. De citeringar som detta Letter genererar går rakt in och pressar upp tidskriftens redan höga impaktfaktor, men eftersom ett letter inte räknas som en Article ökar inte antalet artiklar hos tidskriften, varför det inte finns några krafter som pressar ner impaktfaktorn.

För tidskriften är dessa letter alltså en ren vinst. Dock skall man vara väl medveten om att ett Letter citeras långt mycket mindre än en Article, ofta handlar det om en faktor 7-10. Vid ansökning om forskningsmedel och tjänster klassas ett Letter som just Letter och inte som en originalartikel.

Även vid fakultetens fördelning av anslag till institutionerna baserat på bibliometri räknas ej Letter som originalartikel. Alltså, tänk efter en gång till innan du övertygas att göra om din fullängds originalartikel till ett Letter.

Fredrik Elinder - prodekan 


2019-02-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-14