Göm menyn

Medicinska fakulteten föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten föreslår en ny organisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-12