Göm menyn

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur - stormöte torsdag 6/12 kl. 17 i Berzeliussalen

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen (se bifogat dokument). Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

– Det vidareutvecklade förslaget är framtaget efter en fördjupad dialog med avdelningarna och korrespondens med alla ämnesföreträdare, säger dekanus Johan D Söderholm och fortsätter:

– Vi ska också vara noggranna med att tillsätta resurser så att det stör kärnverksamheten så lite som möjligt under själva omorganisationen. Vi kommer att hålla ett stormöte på torsdag 6/12 i Berzeliussalen klockan 17 dit alla anställda är välkomna för att ta del om information kring förslaget.

Vad vinner vi med det vidareutvecklade förslaget?

 • Vi får två livskraftiga sammanhållna Medfak-institutioner som rymmer hela vår verksamhet – en stor fördel i planeringen av forskning och utbildning för framtidens hälso- och sjukvård
 • Ämnena Omvårdnad respektive Arbetsterapi får ökade möjligheter till synergieffekter med övriga miljöer för fortsatt god utveckling i utbildning och forskning
 • Bättre förutsättningar för tydligare uppdrag i läkarutbildningen för institutionerna 
 • Fokuserad samling kring klinisk laboratoriemedicin – LiU och RÖ/SÖSR ihop – med sammanhållna forskningsmiljöer och bättre synkronisering med nationella satsningar
 • Bättre samverkan med hälso- och sjukvårdsorganisationerna i övrigt – nödvändigt för att vara konkurrenskraftiga i utveckling av klinisk forskning och utbildning
 • Skapar förutsättningar och nödvändiggör att institutionerna:
  • Har fungerande system för utbildningsekonomin i de komplexa programmen
  • Skapar goda och likvärdiga villkor för kompetensutveckling och forskning
  • Synkroniserar administrativa och ekonomiska system och rutiner

Den fortsatta processen

4/12 Diskussion kring det vidareutvecklade förslaget i FSM.

6/12 Diskussion i grupp bestående av institutionsrepresentanter kring risk- och konsekvensanalys samt framtagande av handlingsplan för implantering av förslaget.

6/12 Stormöte i Berzeliussalen, Campus US, kl. 17. Alla anställda är välkomna.

11/12 Beslut i FSM om slutgiltigt förslag som sedan skickas till Rektor 14/12. Universitetsstyrelsen, som formellt slutgiltigt äger frågan om institutionsindelningen på LiU informeras 5/12 och har för avsikt att fatta slutgiltigt beslut i februari 2019.

Klicka här för att läsa förslaget.


2018-12-06Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-06