Göm menyn

Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU. 

Även räknat som ackumulerade medel från tidigare års beslutsomgångar föll 2019 ut som det bästa någonsin. LiU har avancerat från 3,5 procent för åren 2011-2013 till nästan 5 procent för åren 2016-2019.

Liu:s andel av projektmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– LiU har aldrig haft så många bidrag från VR-MH i den stora beslutsomgången ett och samma år som 2019 – 43 stycken – och aldrig så mycket pengar, 50,4 miljoner kronor, säger Fredrik Elinder, prodekan för forskning vid Medicinska fakulteten.

Forskare vid Medicinska fakulteten har även medel från andra delar inom VR, exempelvis från natur- och teknikvetenskap. Totalt 51 forskare vid Medicinska fakulteten har projektbidrag eller liknande från VR.

– Inte heller denna siffra har varit högre tidigare. Beviljade medel har ökat från 20 miljoner till 70 miljoner kronor under de senaste tolv åren och nedgången från 2014 har bromsats upp.

Antal beviljade kronor per år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhållandet mellan manliga och kvinnliga bidragsmottagare ligger sedan många år relativt konstant. Fördelningen är runt 60/40, vilket motsvarar fördelningen bland professorer inklusive biträdande professorer.

könsfördelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder för bidragsmottagarna har krupit nedåt under de senaste tre åren, till den lägsta nivån under de senaste tio åren.

ålder på bidragstagarna


2018-11-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-07