Göm menyn

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december.

Då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar ger rektor förlängd tid till fakultetsstyrelsen att ta ställning till förslaget.
– Nu får vi ytterligare tid för en intern process kring utredningen. Vi räknar med att kunna komma med mer detaljer efter fakultetsstyrelsens mötet 23/10, säger dekanus Johan D Söderholm.

Parallellt som institutionsutredningen vid Medicinska fakulteten har också humaniorautredningen vid Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap pågått. Humaniorautredningen har fokuserat på ”Utvecklad verksamhet inom humaniora, ändrad institutionsstruktur och stabila ekonomiska förutsättningar” och presenterades 15/10. Precis som institutionsutredningen får även den förlängd inlämningstid till 14/12.

Läs institutionsutredningen här.

Läs mer om humaniorautredningen här.


2018-10-17
Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-17