Göm menyn

Information kring institutionsutredningen

28 augusti rapporterade utredarna Diana Berggren och Lars Rydberg läget i institutionsutredning för fakultetsstyrelsen. ”Utredningen pågår fortsatt för fullt och kommer att presenteras i skriftlig form 5 oktober. Innan dess kommer vi dock ha tre informationsmöten för personal vid institutionerna och fakulteten samt ett större möte efter det datumet”, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten.

Institutionsutredningen kommer som en direkt följd av den tidigare utredning som Lars Rydberg gjorde under 2017, efter det att Rektor gett i uppdrag till Medicinska fakulteten att vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten blir anpassad till givna ekonomiska förutsättningar.

Det nya uppdraget innebar bland annat att översiktligt kartlägga och presentera pågående och planerad utbildnings- och forskningsverksamhet vid den Medicinska fakulteten och hur verksamheten och dess ledning ska fördelas organisatoriskt och på campusområdena – något som alltså rapporterades till fakultetsstyrelsen 28 augusti.

Den fortsatta utredningen ska lämnas in till fakultetsstyrelsen 5 oktober och därefter vara Rektor tillhanda 15 oktober. Detta gör att det ännu inte finns ett helt färdigt förslag att visa upp. Därför bjuds nu anställda vid institutionerna och fakulteten in till ett antal informationstillfällen.

Informationsdatum

8 oktober, vid fakultetskollegium (Berzeliussalen, kl 15-17, Campus US), kommer utredarna Diana Berggren och Lars Rydberg finnas på plats för att svara på frågor och alla är välkomna med synpunkter. Förslaget kommer innan dess att finnas tillgängligt i skriftlig form. De synpunkter som då ges på mötet kan då också tas med i den slutgiltiga utredningen som lämnas till Rektor.

 

Innan dess ges dessutom tre informationstillfällen:

  • 18 september (Kl 15, K1, Campus Norrköping)
  • 19 september (Kl 17.15-18, Hasselquist, Campus US)
  • 25 september (Kl 16-17, Berzeliussalen, Campus US)

Under dessa möten finns det tillfällen att ställa frågor och förslaget kommer att visas i sin liggande, preliminära, form.

– Alla detaljer är tyvärr inte klara vid dessa tillfällen. Utredarna kommer att ha en fortsatt dialog och vi kan inte sprida rapporten skriftligen innan den läggs fram hos fakultetsstyrelsen i sin helhet, förklarar Johan D Söderholm.

Går det att kommentera det förslaget som ligger nu i någon form?

– Ja, först och främst så kommer inte några eventuella omorganisationer att innebära några uppsägningar. Det kommer inte heller att innebära några större fysiska omflyttningar som campus-byten för personal. Däremot kan det rent organisatoriskt innebära en förändring, säger Johan D Söderholm och fortsätter:

– Det vi ser i utredningen är att det är viktigt att få en organisation som ger alla våra vetenskapsområden en möjlighet att få en positiv utveckling, att det är önskvärt med en bättre balans i utbildningsuppdraget och att vi får en bättre samordning med universitetssjukvården.


2018-08-30Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-24