Göm menyn

Medicinska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar 2018 25/5

Medicinska fakultetens hedersdoktorer 2018, Pia Minati och Niklas Ekdal, föreläser kring psykisk ohälsa och suicid utifrån egna erfarenheter och händelser – kopplat till frågor hur samhället ska ta sig an detta folkhälsoproblem. 

Andrea Johansson Capusan, överläkare i psykiatri ger också en inblick i hur man inom vården och akademin jobbar aktivt med frågan.

 
Pia Minatis föreläsning har titeln “Människan är människans glädje” och beskriver sin föreläsning så här:
 
"Den årliga rapporten från Socialstyrelsen angående psykisk ohälsa bland unga visar på en fortsatt ökning. Självmord, som är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa, har generellt minskat i befolkningen men i gruppen ungdomar ligger den på en oförändrad nivå sedan många år tillbaka. I min föreläsning kommer jag att berätta om min personliga erfarenhet av att förlora ett barn genom självmord. Jag kommer också att belysa vikten av stöd till anhöriga då ett självmord har inträffat. Bild, dikt och musik kommer att ingå i föreläsningen."
 
Niklas Ekdal kommer att prata om "En suicidal kultur":
 
Självmord är den dramatiska toppen på ett isberg av psykisk ohälsa. Få uppgifter är viktigare än att förebygga suicid och lindra lidandet som döljer sig bakom. Här krävs medmänskligt engagemang, konkreta prioriteringar och mer forskning. Samtidigt finns anledning att reflektera över de djupare kulturella och politiska sambanden, med exempelvis populism, teknisk utveckling och kollektiv dödsdrift.​
 

Tid: 

Fredag 25/5, kl 9-12
 

Plats: 

Forumteatern, Kårhuset Kollektivet, Linköping
 
Föreläsningen är öppen för alla – varmt välkomna!

2018-04-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-17