Göm menyn

Val till ny fakultetsstyrelse och ledning närmar sig

I oktober är det val till ny fakultetsstyrelse och ledning vid Medicinska fakulteten för perioden 2018–2020. Nuvarande mandatperiod för dekanat och styrelse går ut vid årsskiftet.

– Det är viktigt att alla som är röstberättigade går och röstar, menar Carl Johan Östgren, valberedningens ordförande. 

Var tredje år sker val av dekaner, prodekaner och fakultetsstyrelse. Nytt för i år är att röstningen genomförs elektroniskt för första gången. Valet startar 4 oktober, som röstberättigad har man sedan fram till 16 oktober att lägga sin röst. Varje röstberättigad person kommer via sin LiU-mejl att få sina valhandlingar.

Röstberättigade är den person som är anställd vid Linköpings universitet på en läraranställning enligt universitetets anställningsordning, under förutsättning att minst 40 procent av arbetet ska utföras inom styrelsens ansvarsområde. Anställningen ska avse arbetet på minst halvtid och gälla tills vidare eller för en bestämd tid, som inte är kortare än två år.

"Konstruktivt och intressant"

Carl Johan Östgren är valberedningens ordförande vid Medicinska fakulteten och har tillsammans med övriga valberedningen arbetat med valet under de senaste månaderna.

– Det har varit ett konstruktivt och intressant arbete där det har varit högt i tak kring diskussionerna.

Att alla som går och berättigade att rösta också gör det ser han som mycket viktigt.

– Viktigt i den mening att det ger både den nya styrelsen och ledningen legitimitet från fakultetens sida och att organisationen visar sitt stöd.


För att läsa mer om valet, klicka här.


2017-09-04



Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-04