Göm menyn

Vägledning vid inköp av varor och tjänster vid LiU

Som statlig myndighet ska Linköpings universitet följa Lagen om offentlig upphandling - LOU. Alla anställda vid LiU som ska köpa in något måste därför känna till att olika regler gäller för olika typer av inköp.

Juridiken kring upphandling kan upplevas som snårig och såväl krav på lagefterlevnad som tillsynen av att LiU följer LOU och är trogen ingångna avtal har intensifierats under de senaste åren.

Här har vi samlat relevanta länkar och uppgifter om hur du ska gå tillväga när du ska göra en upphandling eller ett köp och vem du ska kontakt för att få stöd i ditt arbete. Här på insidan finner du relevant och uppdaterad info kring inköp och upphandling.

 

Som ett stöd för dig som ska köpa in en vara eller tjänst finns en lathund "Vägledning vid inköp av varor och tjänster till LiU". Bilden nedan förklarar schematiskt hur man avgör om man ska beställa från ett befintligt ramavtal eller göra en upphandling.

Nya beloppsgränser från 1 januari 2019

Nya tröskelvärden och prisbasbelopp påverkar de beloppsgränser som gäller vid LiU för olika typer av inköp och upphandling.

En uppdaterad version av ”Beloppspilen” och ”Lathund för inköp och upphandling” finns att ladda hem nedan, med de nya värdena.

 

 

 

liu-beloppPrefekten är ytterst ansvarig för att alla köp på institutionen görs enligt gällande regler.

Vid frågor rörande inköp och upphandling vänligen kontakta IKEs inköpshandläggare.

Upphandling kan ta tid! Om inköp planeras, kontakta inköpshandläggare/upphandlingsenheten så fort som möjligt.

 

Kontakt

Inköpshandläggare:
Elisabet Hollén (sjukskriven)

Frågor om inköp och upphandling kontakta Helena Blackert:
E-post: helena.blackert@liu.se

Frågor om direktupphandlingar under 3 pbb kontakta Rikard Karlsson:
E-post: rikard.karlsson@liu.se

Registrator upphandlingsärenden:
E-post: registrator@ike.liu.se

Centrala upphandlingsfunktionen:
E-post: upphandling@liu.se

 

relaterade länkar

Knapp Raindance

TendSignknapp

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 21 09:30:50 CET 2019