Göm menyn

HR - Personal

Personalfunktionen arbetar med frågor som rör anställningar och anställningsvillkor, lön, rekrytering, pension, försäkringar, arbetsmiljö mm.Illustration över samarbete

Som chef eller medarbetare kan du vända dig till HR-funktionen för att få råd och stöd i frågor som rör rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering mm.

Till vänster finns information och rutiner som är specifika för IKE inom personalområdet vad gäller semester och stipendier. Till höger finns en länk till HR-enhetens hemsida där du hittar gemensam information för LiU inom området samt länk till LiUs personalblanketter.

Om du behöver råd och stöd inom personalfrågor kontakta:

  • Helena Jonsson, HR-partner för avdelningarna Cellbiologi, Neurobiologi, Neuro- och inflammationsvetenskap, Logopedi, audiologi och otorhinolaryngologi, CSAN och CSAN/produktion, Barnafrid och Verksamhetsstöd
  • Anette Wiklund, HR-partner för avdelningarna Kirurgi, ortopedi och onkologi, Barns och kvinnors hälsa, Mikrobiologi, infektion och inflammation, Klinisk kemi och Hematologi och utvecklingsbiologi
  • Emma Törnqvist, HR-partner med särskilt ansvar för doktorander och amanuenser
  • Eva Åström, internationell koordinator

HR-funktionen är en del av IKEs kansli på Sandbäcksgatan 7, plan 2. Administrativ chef är närmaste chef för medarbetarna på personalfunktionen.
 

Kontakt

Funktionsmail (nyttjas för generella enklare HR-frågor): HR@ike.liu.se

Helena Jonsson,
HR-partner
Telefon: 013-28 66 89
E-post: helena.jonsson@liu.se

Therese Lothigius
HR-administratör
Telefon: 013-28 66 19
E-post: therese.Lothigius@liu.se

Emma Törnqvist,
HR-partner
Telefon: 013-28 11 32
emma.tornqvist@liu.se

Anette Wiklund,
HR-partner
Telefon: 013-28 68 41
E-post: anette.wiklund@liu.se

Eva Åström,
internationell koordinator
Telefon: 013-28 68 60
E-post: eva.i.astrom@liu.se

Support löneenheten
Telefon: 013-28 69 00
E-post: lon@liu.se
 

relaterade länkar

 


Sidansvarig: susanna.lonnqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-14