Göm menyn

Lokal samverkansgrupp

Lokala samverkansgrupper (LSG) ska finnas inom varje institution och på central nivå för universitetsgemensamma frågor. Samverkansavtalet ersätter arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL §§ 11-14 och 19 samt arbetstagarorganisationens möjlighet att påkalla förhandling enligt MBL §12.

Syftet med LSG

  • att öka delaktigheten i planering, styrning och uppföljning
  • att utveckla ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, delaktighet och effektivitet
  • genom ökad delaktighet tillvarata alla medarbetares kunskap och kompetens vilket bidrar till att utveckla verksamheten vid Linköpings universitet

Minnesanteckningar från IKEs lokala samverkansgrupp

Minnesanteckningar från tidigare år finns arkiverade hos registrator på IKEs kansli, e-post: Registrator@ike.liu.se

2018

180124, 180313, 180418, 180522, 180620

2017

170112, 170123, 170206, 170306, 170403, 170508, 170612, 170621, 170828, 170906, 170925, 171024, 171127, 171218

2016

160118, 160215, 160314, 160411, 160509, 160613, 160822, 160912, 161010, 161108, 161205

 


 

 

Organisation

Arbetsgivarrepresentanter:

Blackert Helena, administrativ chef
E-post: helena.blackert@liu.se

Brodin Veronika, arbetsmiljö, adjungerad
E-post: veronika.brodin@liu.se

Fridberger Anders, prefekt, ordförande
E-post: anders.fridberger@liu.se

Hollén Elisabet, arbetsmiljöombud
E-post: elisabet.hollen@liu.se

Perez-Tenorio Gizeh, Lika villkor
E-post: gizeh.perez-tenorio@liu.se

Nestor Colm, Lika villkor

E-post: colm.nestor@liu.se

Wiklund Anette, HR-partner
E-post: anette.wiklund@liu.se

Arbetstagarrepresentanter:

Sandström Josefin, arbetsmiljöombud
E-post: josefin.sandstrom@liu.se

Esping Mary, OFR
E-post: mary.esping@liu.se

Lindström Annelie, SACO suppleant
E-post: annelie.lindstrom@liu.se

Svensson Humlan, OFR
E-post: humlan.svensson@liu.se


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-05