Göm menyn

Ledning och administration

 

Ledning

Befattning Namn
Prefekt Anders Fridberger
Proprefekt GU Ann-Charlott Ericson
Proprefekt FO Peter Påhlsson
Administrativ chef                                                                              Helena Blackert
Administrativt stöd - prefektsekreterare Chatarina Malm

Avdelningsadministration

Avdelning Namn
Barnafrid, BARNAF Vakant
Barns och kvinnors hälsa, BKH Andreea Tanasa
Cellbiologi, CELLB Anna Weinhofer - Alla Sheiko
Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN                                           Ulla Svensson Bater
Hematologi och utvecklingsbiologi, HUB Margareta Klang
Kirurgi, ortopedi och onkologi, KOO Andreea Tanasa
Klinisk kemi, KK Margareta Klang
Logopedi, audiologi och otorhinolaryngologi, LOA Marie Malander
Mikrobiologi, infektion och inflammation, MII Margareta Klang
Neurobiologi, NEUROB Anna Weinhofer
Neuro- och inflammationsvetenskap, NIV Gesine Ensle

Forskarutbildningsadministration

Ansvarsområde Namn
Samordnare forskarutbildningsärenden Annelie Munther
Administratör forskarutbildningsärenden Sonia Lander
   
Samordnare Bengt Ihre Research School och Fellowship            Eva Zurawski

Utbildningsadministration

Utbildning Namn
Läk kurs 1 Alexandra Morén
Läk kurs 2 Åsa Westlund
Läk kurs 3 Sonia Lander
Läk termin 5 Anneli Rask
Läk termin 7 Therese Pettersson
Läk termin 8 Katarina Kärling
Läk termin 10 Therese Erwill
Läk termin 11 Maria Rundberg
Läk termin 11                                                        Mary Esping
   
Medicinsk biologi                                                                           Susanne Andersson
Medicinsk biologi Ann Pierre
Medicinsk biologi Max Larsson
   
Fristående kurser Therese Pettersson

Ekonomi

Befattning Namn
Controller Lena Törnborg
Ekonom, funktionsansvarig Lina Jonsson
Ekonom Rikard Karlsson
Ekonom Lars Reinholdsson
Ekonomiadministratör David Alinder
Ekonomiadministratör Therese Henriksson
Ekonomiadministratör Fredrik Kilström

HR/Personal

Befattning Namn
HR-partner Helena Jonsson
HR-partner                                            Anette Wiklund
HR-partner Emma Törnqvist, föräldraledig
HR-administratör Therese Lothigius
Internationell koordinator                                    Eva Åström
Amanuensadministration Alla Sheiko

Registrator/Arkiv

Ansvarsområde Namn
Arkivsamordnare, registrator, avtal, kontrakt, HR-ärenden Alexandra Morén
Registrator, avtal, kontrakt, styrdokument, IKE beslut, styrelseärenden Chatarina Malm
Registrator, forskarutbildningsärenden, undantagsbeslut, upphandling       Annelie Munther
Registrator Kjerstin Augustsson-Ödman

Inköp och upphandling

Ansvarsområde Namn
Inköpshandläggare                                           Elisabet Hollén, sjukskriven

Kommunikation/webb

Ansvarsområden Namn
Kommunikations- och webbansvarig                               John Karlsson
Kommunikatör, konsult Maria Hökbåghe

Lokaler

Ansvarsområde Namn
Arbetsmiljö                                                             Veronika Brodin
Lokaler Elisabeth Hollén
Lokaler Mats Söderström

Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-03