Göm menyn

Institutionsstyrelse 2018 - 2020

Ordförande, prefekt Suppleant
Anders Fridberger Peter Påhlsson
   
Ordinarie ledamöter: Lärare Suppleanter
Maria Jenmalm Anna Fahlgren
Preben Kjölhede Neil Lagali
Tomas Lindahl Jonas Broman
Colm Nestor Anna Fahlgren/Neil Lagali
Håkan Olausson Mats Lindahl
Karin Persson  Mats Lindahl
Karin Öllinger, vice ordförande Katarina Kågedal
Anita Öst Simin Mohseni
   
Ordinarie ledamot: Teknisk personal Suppleant
Lovisa Holm Åsa Schippert
   
Ordinarie ledamot: Administrativ personal Suppleant
Katarina Kärling Rikard Karlsson
   
Ordinarie ledamot: Forskarutbildning Suppleant
Johanna Hengen Vakant
   
Ordinarie ledamot: Grundutbildning Suppleant
Arvid Sundström Louise Abrahamsson
   
Adjungerade  
Johanna Forsell (fr o m 5/11) Administrativ chef
Peter Påhlsson   Proprefekt FO
Ann-Charlott Ericson Proprefekt GU
Annelie Lindström Forskarutbildningsstudierektor
Chatarina Malm Sekreterare
Gesine Ensle Sekreterare
John Karlsson Kommunikatör
Rikard Karlsson Ekonom
Helena Jonsson HR-partner

 

 

Mötestider 2019

Första torsdagen i varje månad mellan kl 08:30-11:30
Lokal:
Citronen, Hus 511, plan 12

Höstterminen 2019

  • 5 september
  • Tisdag 1 oktober
  • 7 november inkl strategimöte på em (Lokal Tidlösa)
  • 28 november

Ärenden skall vara institutionsstyrelsens sekreterare tillhanda senast 2 veckor innan nästkommande möte.

Föredragningslista

Protokoll

Rutiner


Handlingar kommande styrelsemöte

 

 

 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-24