Göm menyn

Påminnelse gällande bemanning av de nya institutionerna

En påminnelse för er som har fått, men inte lämnat in, blanketten med erbjudande om ny placering vid LiU. Senast den 21 oktober måste blanketten vara HR-funktionen tillhanda. Det går bra att skicka via internpost till IKE kansli, HR eller lämna blanketten till avdelningschef eller samordnare. Har du frågor kring erbjudandet och/eller blanketten, vänd dig till din avdelningschef eller HR-partner (hr@ike.liu.se).

Om din nuvarande anställning löper ut senast den 31 december, eller om du har tillträtt din anställning efter 1 september, ska du inte skriva under en blankett. 

 

Call for proposals WCMM Clinical Facilitation Grants

WCMM at Linköping University announces up to five grants for the development of translational research projects in the area of translational medicine. The applicants should be clinically active scientist who has the intention to develop research projects in collaboration with one of the WCMM-research fellows at Linköping University. The funding level will be in the range of 300 000-500 000 kronor for 2020. Deadline 31 October 2019.

Påminnelse - Uppgradera från Windows 7

Microsofts säkerhetsuppdateringar och buggfixar för Windows 7 kommer att upphöra i januari 2020 vilket innebär att datorer med det operativsystemet kommer anses vara en säkerhetsrisk. Om du har Windows 7 på din dator eller i labbmiljön, kontakta IT-avdelningen redan nu för att boka in en tid för att uppgradera den eller få hjälp med avveckling.

Bli forskare för Forskarhjälpen 2020

I Forskarhjälpen sammanför Nobel Prize Museum lärare, elever och forskare. Lärare och högstadieelever får delta i ett riktigt forskningsprojekt, forskare får hjälp i sitt arbete, och universitet och högskolor får möjlighet att samverka med skolor och skolungdomar. Anmäl ditt intresse senast den 22 november.

Kickoff för Medicinska fakulteten 14 januari

Alla medarbetare inom LiU:s medicinska fakultet och de nya institutionerna BKV och HMV hälsas välkomna till en gemensam Kickoff den 14 januari 2020.

MIIC SAP seminar on Oct 14th

Welcome to the next MIIC SAP seminar on Oct 14th (12.15h-13.00h) in Papaver (Entrance 78, floor 11).

AI Competence - Call for activities

Linköping University has received 2MSEK for activities within AI Competence during 2019. We now seek LiU employees who either have done or are willing to do relevant activities, and receive funding up to 200kSEK (with education OH) that has to be spent during 2019. Suggestions that are within the scope of the initiative and contributes to the overall LiU activities in the area are expected to be granted.

Nytt avtal för catering

Den 1 oktober började ett nytt ramavtal gälla för cateringtjänster. Avtalet är indelat i områdena fika, fikabröd, enklare catering och finare catering med leverantörer för respektive campusområde.

Dags att nominera LiU:s bästa ledare och team

Har du en chef eller ledare som borde få ett pris för sitt goda ledarskap? Arbetar du i eller med ett team, som du tycker borde få uppskattning? Under perioden 7-25 oktober har du möjlighet att nominera LiU:s bästa ledare och bästa team.

Uppdatera dina uppgifter

Har du rätt besöksadress och aktiva enheter angivna? Genom att fylla i det kan IT-stödet leverera snabbare och effektivare service.

Mer struktur och mindre teknikstress

Tekniken vi använder kan av en del upplevas som stressande men så behöver det inte vara! Se tips för att skapa mer struktur och mindre teknikstress i ditt arbete.

MIIC SAP seminar on October 7th

Welcome to MIIC SAP seminar on October 7th (12.15h-13.00h) in Papaver (Entrance 78, floor 11).

New lunch concert on Oct 10, Beethoven’s sixth sonata

Welcome to the second lunch concert of the semester, at 12.20-12.50, on October 10, in Berzeliussalen. Then Gunnar Cedersund will play the second of the shorter sonatas Beethoven wrote, op 10:2, in F major. This sonata, and especially the last movement’s development phase, is an early precursor to some of the magic that is the come in the very last sonatas. Free entrance!

Barndiabetesfonden anslår minst 22 miljoner kronor till forskningen 2019

Barndiabetesfonden har nu öppnat för ansökningar om forskningsanslag 2019, och utlyser i år minst 22 miljoner kronor i anslag till forskningen. I år väljer Barndiabetesfonden att lägga ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1 diabetes, då detta är den vanligaste formen som drabbar barn och ungdom. De välkomnar därför alla ansökningar som gäller typ 1 diabetes. Ansökningstiden pågår fram till 15 oktober, och beslut om utdelning tas i december 2019.

Kerstin Hejdenbergs stipendium

Stipendiet riktar sig till yngre forskare inom området allergi och barn. Fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning. Ansökningstiden är årligen fr.o.m. den 1 oktober till den 31 oktober. Läs mer via rubriken.

Syskonen Svenssons Stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna. Vid ansökningsomgången för 2019 kommer anslag företrädesvis att ges till yngre forskare inom 2 år efter disputation. Sökande hänvisas till stiftelseansokan.se där anvisningar samt länk till elektronisk ansökan finns.
Sista ansökningsdag är 31 oktober 2019.

Beslut om genomförande av utvärdering av hothändelsen den 23 augusti 2019

Beslut om genomförande av utvärdering av hothändelsen den 23 augusti 2019

Konsekvenser av ett hot

På eftermiddagen fredagen den 23 augusti satt över 500 studenter och tentade. Då kom beskedet: Utrymning på grund av hot. En unik händelse med stora konsekvenser, för den enskilda studenten och för hela organisationen.

Dialogseminarium om forskare och kommunikation

Forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap. När och hur kommunicerar forskare med omvärlden? Vilka hinder dyker upp och vilka stöd finns att få? Se seminariet och ladda hem rapporten hos Vetenskapsrådet.

Finansiering för forskare tidigt i karriären

Nu kan du som är tidigt i din akademiska karriär få tips på lämpliga forskningsmedel via en helt ny sida på Grants Office hemsida! Hitta intressanta utlysningar genom att filtrera utifrån exempelvis forskningsområde, år efter disputation eller din faktiska ålder.

SSF utlyser 200 miljoner kopplat till FN:s mål i Agenda 2030

Utlysningen riktar sig mot områden som måste bli hållbara ur flera perspektiv; klimat, livsmedelsförsörjning, resursförbrukning och sjukdomsbekämpning. Projekten ska ha hög potential för tillämpningar inom en tidsperiod på 10 till 15 år. Sista ansökningsdag är den 21 januari 2020.
Se utlysningstext via rubriken.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-10