Göm menyn

Gemensam kick-off den 14 januari 2020

Vid årsskiftet bildas två nya institutioner vid Medicinska fakulteten: Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) och Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV). Institutionerna och Medicinska fakulteten vill fira detta med en gemensam kick-off den 14 januari klockan 8.30-17.00.
Samtliga medarbetare på institutionerna och fakulteten är inbjudna att delta.
Anmälan, program och mer info på: www.liu.se/medfak/kickoff 

 

Dags att ansöka om Dr P Håkanssons forskningsstöd år 2020

Nu är det dags att ansöka om Dr P Håkanssons forskningsstöd år 2020 på totalt 3.200.000 kr. Ansökningarna till forskningsstöd skall lämnas in senast den 29 februari 2020. För år 2020 kommer 3,2 miljoner kronor att delas ut för forskning inom medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi. För 2020 finns också ett jubileumsanslag på 1 miljon kronor som kan sökas av en enskild forskare eller en grupp forskare. Läs mer via rubriken.

MIIC seminar – 9 December

Dec 9th (12.15h-13.00h) in Papaver (Entrance 78, floor 11):
• Mohammad Azhar Ruddin (PI: Jorma Hinkula / Hirak Kumar Patra): Immune-compatible nanosystem for next-generation vaccination
• Johanna Raffetseder (PI: Jan Ernerudh): Functional response of mucosal-associated invariant T (MAIT) cells during pregnancy and MIIC microgrant report

AFA Försäkring - utlysning av skisser

AFA Försäkring tar emot ansökningar och skisser för forskningsprojekt fyra gånger om året. Den 2 december öppnar nästa utlysning för skisser. Sista datum för inlämning är den 14 januari 2020.

Utlysningen till International Credit Mobility 2020 har nu öppnat

Nu finns chans att knyta till sig partneruniversitet utanför EU. Det är den sista utlysningen inom Erasmus+. Det som går att söka rör student- och lärarmobilitet (inkl doktorander) mellan programland Sverige och partnerländer utanför EU. Syftet är att personal och studerande får internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling som stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Sista dag för intresseanmälan till International Office: 20 december 2019.

Elsevier ger obegränsad öppen tillgång till svensk forskning

Bibsamkonsortiet har tecknat ett läs- och publiceringsavtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier. Det innebär att svenska forskare nu åter får tillgång till förlagets drygt två tusen tidskrifter. Dessutom kommer alla svenska forskningsartiklar kunna publiceras omedelbart öppet tillgängligt (open access).

Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2020. De som nomineras ska vara etablerade forskare inom sitt forskningsfält – professorer eller docenter – gärna med erfarenhet av tidigare granskningsarbete. Skicka in ditt förslag senast 15 februari.

Hjärnans immuncell - en länk mellan inflammation och depression

Var fjärde person i Sverige kommer någon gång under sin livstid drabbas av en så allvarlig depression att den kräver behandling. Tänk om man genom att förstå hjärnans kretsar som styr om man mår bra eller dåligt skulle kunna hitta nya bättre behandlingsmetoder. Möt LiU-professorn David Engblom.

Bättre insatser för barn på flykt

År 2015 sökte fler barn än tidigare skydd i Sverige. Med sig hade de svåra erfarenheter från både krig och flykt. För att förbättra insatserna som riktas mot barnen har ett nytt forskningsprojekt dragit igång.

Stressfrakturer kan vara läkningsprocesser

Kroniska bensmärtor hos idrottare och motionärer har tidigare inom vården ofta bedömts som avbrott i benets struktur. Men forskning vid Linköpings universitet visar att det som syns på röntgenbilder är en pågående läkningsprocess, som kräver att patienten vilar.

Spetsforskning tar in på fryshotell

De tjocka handskarna ska skydda mot 150 minusgrader i biobankens fryshotell på Campus US i Linköping. Forskningskoordinatorn Emma Ridell tar på sig dem, och öppnar frysen. Här vilar hundratusentals provrör med biomaterial som utgör grunden till närmare 100 medicinska forskningsprojekt.

Gemensam kick-off den 14 januari 2020

Vid årsskiftet bildas två nya institutioner vid Medicinska fakulteten: Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) och Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV). Institutionerna och Medicinska fakulteten vill fira detta med en gemensam kick-off den 14 januari klockan 8.30-17.00.
Samtliga medarbetare på institutionerna och fakulteten är inbjudna att delta.
Anmälan, program och mer info på: www.liu.se/medfak/kickoff

Nytt intranät på LiU

Äntligen är projektdirektivet för projektet nytt intranät på på LiU påskrivet. Det har varit några intensiva veckor av kloka funderingar och textjusteringar innan signaturerna hamnade på papperet.

MIIC Seminar on December 4th

Jesus Rodriquez-Diaz, Department of Microbiology, University of Valencia, visits Campus US and will give a lecture titled "The interactions between host glycobiology, bacterial microbiota and viruses in the gut".
Location: Valeriana, house 511, floor 11, Campus US
Time: 15:15-16:15 on December 4th
Everyone interested is welcome!

The last two MIIC SAP seminars of the year

Welcome to this year's last two MIIC SAP seminars. They both take place in Papaver (Entrance 78, floor 11) at 12.15h-13.00h. The first one on December 2nd and the last one on December 9th. For more details click the header.

Drygt 49 miljoner till forskning om hållbar utveckling

Tio forskare vid LiU har beviljats pengar i olika utlysningar från Formas forskningsråd. En av dem är Manuel Alvarez-Rodriguez, förste forskningsingenjör vid IKE. Han tilldelas nära 3 miljoner till projektet ”Dräktighets- och embryodödlighets immunologiska paradox hos grisar, var börjar det?”.

Söker bättre behandling av PTSD

Spåren efter traumatiska upplevelser kan sitta kvar i en person under lång tid efteråt. Nyligen presenterade CSAN-forskare fynd som väcker hopp om att läkemedel kanske kan förbättra effekten av psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Sveriges bästa oftalmologiska avhandling 2017-2018 utsedd

Anthony Mukwaya, vann Sveriges bästa oftalmologiska avhandling 2017-2018 med titeln “Regulation of inflammation and angiogenesis in the cornea”. Anthony Mukwaya tilldelas ett stipendium à 10 tkr. Anthony ingår i Neil Lagalis korneagrupp och hade även Neil som handledare för avhandlingen. Läs mer om motiveringen via rubriken.

Erasmus+ International Credit Mobility (KA107) - What to expect in 2020

The 2020 call for proposals for Erasmus+ International Credit Mobility – ICM or KA107 for short – will be the sixth and final call of the current programme. The deadline for applications is on 5 February 2020. Read more by clicking the title.

Presentation of Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019 at Campus US

On December 6th, Prof Jan-Ingvar Jönsson will talk about this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine. The award (this year) is closely related to what Jan-Ingvar Jönsson has been researching for many years. Come and take part of the presentation titled “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability”.
Where? Lecture hall Eken, entrance 65, Campus US
When? 6th of December at 14:15 - 15:00.

Read more about the program by clicking the header.

Påminnelse om LiU:s pedagogikdagar 17-18 mars "Call for Presentations" (förlängd tid för anmälan)

Pedagogikdagarna 2020 äger rum 17 mars i Norrköping och 18 mars i Linköping. Programmet för de båda dagarna kommer att skilja något, men temat är det samma "Framtidens lärande". Läs mer om hur du kan medverka via länken i rubriken.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-05