Göm menyn

Collaboration Agreement between LiU and FAPESP (Brazil)

Last week LiU signed a collaboration agreement with FAPESP (São Paulo Research Foundation; http://www.fapesp.br/en/). Through this cooperation agreement, both LiU and FAPESP will implement scientific and technological cooperation between researchers from LiU and from the state of São Paulo, Brazil. 

LiU and FAPESP agreed to start this cooperation by joining the call SPRINT (São Paulo Researchers in International Collaboration). The purpose of SPRINT is to provide seed funding for an initial phase of international research collaborations with clear expectations that the next phase will be to write joint research proposals, targeting medium/long term projects and platforms of collaboration, and the consequently consolidation of the partnership. This call will be opened by FAPESP on October 29th (deadline January 27th, 2020). 

A meeting will be organized in November to explain more about this agreement with FAPESP.

Forward this message to your colleagues who might also be interested.


2019-10-17 

 

CeNano symposium 2019

The 15th CeNano Symposium will take place December 5, 2019. PhD students currently supported by CeNano will present their work, programme is found here. Click on the header for more information.

MIIC SAP seminar Monday 25 November

Nov 25th (12.15h-13.00h) in Papaver (Entrance 78, floor 11):
• Sandra Hellberg (PI: Jan Ernerudh): Progesterone specifically inhibits disease-associated immune-pathways at the global transcriptomic level during T cell activation in vitro
• Emilia Berin (PI: Mats Hammar): Effects of strength training on vasomotor symptoms and quality of life in postmenopausal women

Specsavers är leverantör för bildskärmsglasögon sedan april 2019

I april 2019 började ett nytt statligt ramavtal för Glasögon gälla. Specsavers Sweden AB är den leverantör vi i första hand ska kontakta vid behov av synundersökning och beställning av bildskärmsglasögon.

Linköpings läkarutbildning "bäst i klassen" på interprofessionellt lärande

Gemensamma moment för studenter från olika vårdutbildningar ser ut att få mer utrymme på flera utbildnings­orter framöver. Längst har man kommit i Linköping.

Modern research methods in biomedicine and drug development: non-animal perspectives

The Swedish 3R center arranges a seminar day for researchers in various fields with the aim to share knowledge, inspire to new approaches and to discuss where and when modern animal-free research methods can be used, as well as the impact such methods can have on scientific validity. Warmly welcome to participate in the discussion whether you are working with animal models, alternatives, or both!

Nya riktlinjer och tidsplan

Utbildnings- och kursplanekommittén har beslutat om nya riktlinjer och tidsplan för godkännande av utbildningsplaner och kursplaner.

Beslut om tillsättande av projekt avseende införande av intranät vid Linköpings universitet

Beslut om tillsättande av projekt avseende införande av intranät vid Linköpings universitet

Samarbeta med Sydafrika

Är du forskare och intresserad av samarbete med universitet i Sydafrika? Då har du möjlighet att delta i en forsknings-och innovationsvecka i Uppsala i maj 2020. Anmälan senast 26 november.

Kalendarier för nya institutioner

Nu finns de nya institutionerna HMV, BKV och IKOS upplagda i kalendariet och man kan börja lägga in händelser.

Forskning om psykisk ohälsa får 3,9 miljoner kronor

Laura Korhonen, professor och centrumchef på Barnafrid, tilldelas tillsammans med sin arbetsgrupp projektmedel för ”Den långa resan”. Projektet syftar till att bättre kunna koordinera insatser för barnen och därmed förbättra förutsättningar för en god hälsa.

Ekonomistöd för HMV, IMT och BKV under samma tak

I början av nästa år ska ekonomistödet för HMV, IMT och BKV samlas i gemensamma lokaler vid Campus US. Drygt tjugotalet personer ska tillsammans svara för de tre institutionernas ekonomirutiner i sina respektive roller: controller, ekonom och ekonomiadministratör. Institutionerna kan vända sig till samma kontaktpersoner och förvänta sig samma service som tidigare. Klicka på rubriken för mer utförlig information.

Vill du bidra till Pedagogikdagarna 2020?

Nu har du chansen att visa upp något på temat "Framtidens lärande". Vi välkomnar särskilt bidrag kring följande frågor: Vilka yrken och kompetenser kommer att påverkas av samhällsutmaningar som digitalisering, automatisering, globalisering och hållbar utveckling? Vilka är de framtida studenterna? Hur kommer högre utbildning att planeras och genomföras i den nära framtiden? Hur mycket av det vi gör idag kommer ännu att ha en plats, och vad kommer att ersätta det som vi gör idag? Vi är även intresserade av dina erfarenheter kring god undervisning och lärande i allmänhet, gärna med utgångspunkt från egna konkreta exempel.

Internationell postdok 2020 - FORTE

Den första utlysningen i Fortes nya internationella postdokprogram har öppnat. Programmet, som ska öka internationell forskarrörlighet och gränsöverskridande forskningssamarbete, erbjuder bidrag till inresande och utresande postdoktorer. Ansök senast 23 januari 2020.

FORTE - Snart öppnar den årliga öppna utlysningen

Den 5 december öppnar Fortes årliga öppna utlysning för 2020. Inom utlysningen erbjuds projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag. Utlysningen är öppen för alla ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och välfärd.

Grants Office nyhetsbrev november 2019

Genom Grants Office nyhetsbrev kan du få kortfattad och snabb information över nätet om nyheter och utlysningar inom forskningsfinansiering.

Attestordning uppdaterad på ekonomisidorna

Nu är attestordningen uppdaterad per 2019-10-31 och finns att hitta på IKE:s interna ekonomisidor.

WCMM Seminar on November 13th

”In Vitro Platelet Activation Studies: From Basic Mechanisms to Implant Integration Strategies”
Ilya Reviakine, Affiliate Professor, Department of Bioengineering, University of Washington - Seattle, USA
More info at http://faculty.washington.edu/reviakin/
Time: Wednesday 13 November, 10:15 - 11:00
Place: Seminar room Almen, entrance 64 or 65, level 10, Campus US
Host: Tomas Lindahl, IKE Clinical Chemistry

Uppdatera dina uppgifter

Har du rätt besöksadress och aktiva enheter angivna? Genom att fylla i det kan IT-stödet leverera snabbare och effektivare service.

Examensarbeten, Biomedicinska Analytikerprogrammet VT2020

Under våren 2020 ska studenterna på Biomedicinska analytiker (BMA) programmet under termin 6 utföra sitt individuella examensarbete. Kursen startar med en planeringsvecka, v10 (2-6/3) och huvuddelen av projektet utförs 30/3 tom 5/6, (16,5 hp).

Vi söker nu efter potentiella projekt och handledare för dessa kandidatuppsatser. Projektet kan genomföras vid kliniska laboratorium, forskningslab., veterinärmedicinskt lab, företag, mm.

Next MIIC SAP seminar on Nov 18th

Welcome to the next MIIC SAP seminar on Nov 18th (12.15h-13.00h) in Papaver (Entrance 78, floor 11):
· Magalí Martí Generó (PI: Maria Jenmalm/Thomas Abrahamsson): NeurotrophicEffects of Lactobacillus reuteri supplementation on the gut microbiota in Extremely Low Birth Weight infants in a randomized-controlled trial
· Camilla Skoglund (PI: Mårten Segelmark): DNA but not microRNA is suitable as biomarker for disease activity in ANCA-vasculitis

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-21