Göm menyn

Institutionernas lärcafé för lärare vid IKE och IMH (BKV och HMV)

Institutionernas lärcafé är ett kompetensutvecklingskoncept för lärare vid IKE och IMH (blivande BKV och HMV). Genom kollegial återkoppling utvecklas vi i vår pedagogiska gärning.

 

To our English-spoken colleagues; Develop your pedagogical competence by joining our “Lärcafé”. This platform is for teachers who want to develop their pedagogical skills. For more information in English, please contact your Deputy head of Department: Lotta Ericson IKE (ann-charlott.ericson@liu.se) or Karin Persson IMH (karin.persson@liu.se).

 

Nästkommande aktivitet

Den 20 augusti mellan kl 14-16 kommer Ann Catrine Eldh att tala om:

”Att sprida eller implementera kunskap och erfarenheter i ett pedagogiskt sammanhang”  

Lokal : Valeriana, Hus 511, Våning 11, Ingång 76, 78.

 

Vi erbjuder följande aktiviteter och information:

 

Open door
Erbjudande om att gå att lyssna på kollegorna när de undervisar. Exempel på undervisningsformer är Clinical reasoning, case, flipped class room, fördjupande seminarier, scenarioträning med simulering samt mycket mer. Anmälan krävs eftersom antalet personer som kan delta är begränsat. För att inkludera aktiviteten i din kompetensutveckling dokumenteras insatserna med hjälp av formulär som du fyller i. Dessa kan användas som underlag i medarbetarsamtal men även för dokumentation i en pedagogisk meritportfölj. Kontakta Lotta Ericson ann-charlott.ericson@liu.se för mer information.

 

Do you want to develop your pedagogical skills by visiting and learning from your colleagues when they are teaching? This is a perfect opportunity to get ideas how to create “new” teaching forms. Please contact Lotta Ericson ann-charlott.ericson@liu.se for more information.

 

Auskultation i grupp

Lärarkollegor, i grupper om 3-4 personer, auskulterar på varandras undervisningsmoment och ger varandra återkoppling. Om behovet finns kommer vi att hjälpa till med att forma grupper utifrån intresseanmälan. Förslag på hur, och underlag för, auskultationer och återkoppling kan genomföras och dokumenteras finns, se dokument nedan. Efter genomförandet kan du använda dokumentationen som underlag vid medarbetarsamtal och bifoga den till din pedagogiska meritportfölj.

För intresseanmälan och frågor, kontakta oss: Annelie Lindström (annelie.lindstrom@liu.se) och Katarina Kågedal (katarina.kagedal@liu.se).

Blankett på svenska (pdf)

 

Group auscultation/attending teaching moment as observer

Lecturing colleagues, arranged in groups of 3-4 colleagues, attends each other’s teaching, observe and, in a peer-review manner, provides reflection and feed-forward. We provide help regarding arranging groups and suggestion on how to perform and document the performance (see attached document). You can use your documentation as basis of pedagogical competence development and ad it to your pedagogical merit portfolio.

To register your interest to join, or questions, please contact us:  Annelie Lindström (annelie.lindstrom@liu.se) and Katarina Kågedal (katarina.kagedal@liu.se).

Blankett på engelska (pdf)

 

IKT

Öppen grupp i MS Teams (Team_IKT på Medfak) där tutorials och annan inspiration finns samlad. Gå med! Mer info och länk på: https://www.imh.liu.se/internt-nyhetsarkiv/1.761881?l=sv

Workshop för IKEs och IMHs lärare i Att spela in föreläsning i Powerpoint den 20 augusti kl 10-12. Mer info och anmälan här: https://www.imh.liu.se/internt-nyhetsarkiv/1.760880?l=sv

Didacticum och LiU-IT arrangerar kurser och workshops i allehanda IKT-verktyg. Via Didacticum kan man också ”låna en (IKT-)pedagog”. För mer info se https://old.liu.se/didacticum?l=sv.


2019-06-12 

 

Illumina comes to Medfak on 7/11

NGS Seminar at LiU on November 7th with the title "Optimize your NGS workflow". Discover what the right library prep kit and instruments can do for your research. Read more by clicking the title.

Laura Damschroder föreläser på LiU

Den 27 november har LiU i samverkan med forskare på Karolinska Institutet bjudit in en berömd implementeringsforskare från USA, Laura Damschroder. Föreläsningens innehåll kan på engelska sammanfattas som följer: "Applying the Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR): Building Implementation Science Theory and Practical Recommendations."

Workshop om konstruktion av scenarier/vinjetter i PBL

Medicinska fakulteten har sedan länge haft ett system för vinjetter, EDIT, och det har nu uppdaterats och förts in i en Lisamliknande miljö. Därför vill Didacticum slå ett slag för vinjettkonstruktion.

Collaboration Agreement between LiU and FAPESP (Brazil)

Last week LiU signed a collaboration agreement with FAPESP (São Paulo Research Foundation). Through this cooperation agreement, both LiU and FAPESP will implement scientific and technological cooperation between researchers from LiU and from the state of São Paulo, Brazil. The first call will be opened by FAPESP on October 29th (deadline January 27th, 2020). More information to come.

Att tänka på om du har forskningsmedel på både LiU och RÖ

För dig som har forskningsmedel på både Linköpings universitet och Region Östergötland är det bra att redan nu planera inför årsskiftet. Speciellt viktigt är detta om du har medel på RÖ som måste vara förbrukade senast 2019-12-31. Ta gärna kontakt med ansvarig ekonom på RÖ för att kontrollera vad som gäller för dina medel. Skulle det finnas medel som måste förbrukas innan årsskiftet kan man exempelvis göra beställningar direkt från RÖ så att fakturor skickas dit istället för till LiU.

Tänk också på att det bara går att skicka fakturor från Linköpings universitet till RÖ avseende kostnader i år, inte för eventuellt framtida kostnader.

Sök resebidrag för ESOF2020

Vetenskapsrådet utlyser resebidrag för konferensen EuroScience Open Forum 2020, som äger rum i Trieste, Italien, 5-9 juli 2020. Utlysningen riktar sig till unga forskare (doktorander eller postdoks) verksamma i Sverige och svenska forskare som studerar eller jobbar i ett Europeiskt land. Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Forskningspolitiska dagen 2019

Hur organiserar vi forskningssystemet på bästa sätt för att möta dagens stora samhällsutmaningar som flyktingströmmar, antibiotikaresistens och klimatförändringar? Och vad krävs för att Sverige ska kunna möta det ökade behovet av avancerad forskningsinfrastruktur? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på Forskningspolitiska dagen 20 november i Stockholm. Anmäl dig senast 31 oktober!

Initiation Grants

Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Sista ansökningsdag den 5 november 2019.

Felparkerade cyklar flyttas

Felparkerade cyklar flyttas numera till gamla helikopterplattan. Parkera alltid din cykel i cykelställ och blockera inte gång- och cykelbanor! Skyltar med information om hur du får tillbaka en borttransporterad cykel finns vid alla cykelparkeringar.

SLS på turné: Bakom kulisserna på CMIV

Linköpings läkaresällskap anordnar tillsammans med CMIV och Svenska läkaresällskapet en spännande em/kväll där man bjuds in bakom kulisserna på CMIV. Måndag 4 november kl 15-20.

Christopher Sjöwall får årets lokala Fernströmpris

Biträdande professor Christopher Sjöwall är årets lokala Fernström-pristagare. Han forskar om en reumatisk sjukdom som kan drabba många olika organ samtidigt. Forskningen är till stora delar baserad på en unik östgötsk biobank.

Marina Geijer tillförordnad administrativ direktör

Marina Geijer blir tillförordnad administrativ direktör när Ann Holmlid slutar på LiU för tjänsten som länsråd. Förordnandet gäller från 1 november.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2020

SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc., utlyser ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer. Ansökan skall vara inskickad senast den 15 januari 2020. Läs hela utlysningen via rubriken.

Påminnelse gällande bemanning av de nya institutionerna

En påminnelse för er som har fått, men inte lämnat in, blanketten med erbjudande om ny placering vid LiU. Senast den 21 oktober måste blanketten vara HR-funktionen tillhanda. Det går bra att skicka via internpost till IKE kansli, HR eller lämna blanketten till avdelningschef eller samordnare. Har du frågor kring erbjudandet och/eller blanketten, vänd dig till din avdelningschef eller HR-partner (hr@ike.liu.se).

Om din nuvarande anställning löper ut senast den 31 december, eller om du har tillträtt din anställning efter 1 september, ska du inte skriva under en blankett.

Call for proposals WCMM Clinical Facilitation Grants

WCMM at Linköping University announces up to five grants for the development of translational research projects in the area of translational medicine. The applicants should be clinically active scientist who has the intention to develop research projects in collaboration with one of the WCMM-research fellows at Linköping University. The funding level will be in the range of 300 000-500 000 kronor for 2020. Deadline 31 October 2019.

Påminnelse - Uppgradera från Windows 7

Microsofts säkerhetsuppdateringar och buggfixar för Windows 7 kommer att upphöra i januari 2020 vilket innebär att datorer med det operativsystemet kommer anses vara en säkerhetsrisk. Om du har Windows 7 på din dator eller i labbmiljön, kontakta IT-avdelningen redan nu för att boka in en tid för att uppgradera den eller få hjälp med avveckling.

Bli forskare för Forskarhjälpen 2020

I Forskarhjälpen sammanför Nobel Prize Museum lärare, elever och forskare. Lärare och högstadieelever får delta i ett riktigt forskningsprojekt, forskare får hjälp i sitt arbete, och universitet och högskolor får möjlighet att samverka med skolor och skolungdomar. Anmäl ditt intresse senast den 22 november.

Kickoff för Medicinska fakulteten 14 januari

Alla medarbetare inom LiU:s medicinska fakultet och de nya institutionerna BKV och HMV hälsas välkomna till en gemensam Kickoff den 14 januari 2020.

MIIC SAP seminar on Oct 14th

Welcome to the next MIIC SAP seminar on Oct 14th (12.15h-13.00h) in Papaver (Entrance 78, floor 11).

AI Competence - Call for activities

Linköping University has received 2MSEK for activities within AI Competence during 2019. We now seek LiU employees who either have done or are willing to do relevant activities, and receive funding up to 200kSEK (with education OH) that has to be spent during 2019. Suggestions that are within the scope of the initiative and contributes to the overall LiU activities in the area are expected to be granted.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-17