Göm menyn

Välkommen till ett seminarium om Hållbar hög prestation

Maria Garmark och Alexandra Sjöström, psykologer från Feelgood, föreläser kring goda prestationer över tid kopplat till hållbarhet och återhämtning i ett modernt arbetsliv.

 

Tid: Tisdagen den 21 maj kl 14.30 - 17.00

Plats: Svensk föreläsning (Eken, Hus 421, Våning 9, Ingång 65)
Plats: Engelsk föreläsning (Linden, Hus 421, Våning 9, Ingång 65)
 

Anmäl dig till seminariet här

 

 

In English

Welcome to a seminar on Sustainable High Performance
 
Time: Tuesday, May 21st at 14.30 - 17.00
Location: Swedish lecture (Eken, House 421, Floor 9, Entrance 65)
Location: English lecture (Linden, House 421, Floor 9, Entrance 65)
 
Maria Garmark and Alexandra Sjöström, psychologists from Feelgood, lecture on good performance over time linked to sustainability and recovery in a modern working life.
 

Register for the seminar here


2019-05-06 

 

podcast-ledningen-puff

En podd från LiU:s ledning

Vad är universitetsledningens åsikter i aktuella frågor och vad tycker rektor är extra viktigt för LiU just nu? Ja, den som lyssnar på den nya Ledningspodden får svaren.

vr-logo

Ladda ner forskningsbarometern

Vetenskapsrådets Forskningsbarometer ger en övergripande bild av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse. Nu finns årets upplaga att ladda ner som pdf.

SSF announces 200 million for Agenda 2030

SSF announces 200 million for Agenda 2030

logo-ake-wibergs-stiftelse

Information about research funding from Åke Wibergs Stiftelse

Åke Wibergs Stiftelse is a Swedish foundation supporting medical research in Sweden and invites applications from all universities in Sweden. Application deadline: September 15, 2019. Read more by clicking the title.

puff-studie

Ramavtal för kontorsmaterial

Det statliga ramavtalet för kontorsmaterial löper ut 21 augusti. Under en övergångsperiod kan vi fortsätta beställa varor från Staples via Raindance. Dock kan det förekomma vissa förändringar i sortimentet.

logo-kungl-vetenskapsakademien

Inbjudan att nominera till Hilda och Alfred Erikssons pris år 2020

Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder härmed professorer och universitetslektorer vid medicinska, odontologiska och veterinärmedicinska fakulteter vid universitet och högskolor i Sverige att senast den 1 oktober 2019 inkomma med skriftligt, motiverat förslag om utdelning av Hilda och Alfred Erikssons pris år 2020. Läs mer genom att klicka på rubriken.

kaw-logo-puff

KAW Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential 2019/2020

Klicka på rubriken för mer information om KAWs utlysning: Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, med sista ansökningsdag 1 februari 2020.

liu-flaggor-puff

Introduktionsdag för nyanställda medarbetare

Höstens introduktionsdag för nyanställda, på svenska, är bokad till den 2 oktober. Sista anmälningsdag 18/9. Träffa andra nyanställda, möt delar av universitetsledningen och få en övergripande orientering om LiU!

barnahusfonden-logo

Barnahusfonden till Stefan Croners minne 2019

Ändamålet med Barnahusfonden till Stefan Croners minne är att årligen dela ut stipendium till någon person/några personer som i sitt arbete eller ideellt verkat i Barnkonventionens och Barnahus Linköpings anda för att förbättra misshandlade barns situation och omhändertagande. Nominering eller ansökan görs senast den 29 augusti 2019. Läs mer via att klicka på rubriken.

ssf-logo

SSF utlyser 200 miljoner riktat mot Agenda 2030

SSF utlyser 200 miljoner för forskningscenter kopplat mot några av FN:s globala klimatmål. Det handlar om nästa generations antibiotika och att förebygga pandemier (human och veterinärmedicin), växtbiologi (inkl GMO och CRISPR), nästa generations kärnkraft, samt väte- och bränsleceller. Läs mer via rubriken.

puff-campusbuss

Ny Campusbuss nu i höst

Från och med höstterminen 2019 trafikeras Campusbussen med bussbolaget Connect Bus och kopplingen till Östgötatrafiken försvinner. Trafiken startar måndag 19 augusti. Företaget Connect Bus trafikerar sträckan med samma hållplatser men det är inte längre möjligt att åka med Östgötatrafikens betalningslösningar. Tidtabell och uppdaterad info finns redan nu.

logo-stiftelsen-samariten

Utlysning från Stiftelsen Samariten 2019

Stiftelsen Samariten delar årligen ut anslag till forskningsprojekt inom den medicinska barnsjukvården i form av forskningsbidrag samt forskningsstipendier om högst 3 månader. Ansökan kommer i år vara öppen mellan 16 september och 14 oktober och anvisningar finns via rubriken.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-22