Göm menyn

Beslut om riktlinjer för tillgång till IT- och tekniska resurser vid LiU

IT-abonnemanget inrättades i LiU-2008/04234 och ersätts av detta beslut. Avgifter för olika varianter av IT-tjänstepaketeringar beslutas inom den årliga budgetprocessen. I samband med detta beslut avvecklas kontoformen Senior-konton som inrättades i LiU-2009-01706. Eftersom detta beslut innebär förändringar för verksamheten ska det implementeras i lämpliga steg. IT-avdelningen har ansvar för den detaljerade implementeringsplanen men särskild hänsyn ska tas till implementering av Ladok3 som genomförs under 2018 och första halvåret 2019 och som inte får riskeras.


Thu Jun 21 09:19:37 CEST 2018 

 

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: eva.m.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 03 11:17:10 CEST 2018