Göm menyn

Förlängd ansökningstid för Cancerfonden / Extended application time for the Swedish Cancer Society

Till alla forskare vid IKE

Varje år söker många av er bidrag från Cancerfonden, som är en av våra viktigaste finansiärer. I år har Cancerfonden infört ett nytt ansökningssystem kallat Fenix (se https://www.cancerfonden.se/forskning/sok-anslag-for-forskare). Införandet av ansökningssystemet innebär också ändrade rutiner för hur ansökningarna skickas in. Från och med i år ska alla ansökningar först signeras av prefekt, och därefter av den sökande skickas in till fonden. Ansökningsbudgeten stäms av med eller upprättas av ekonom innan ansökan skickas till mig för signering. Sista signeringsdag för sökande har skjutits fram till och med torsdagen den 2 maj 2019 klockan 15.

 

För att kunna signera i tid behöver jag ha era ansökningar senast tisdagen den 30 April. Jag kommer omgående att signera dem, varefter de returneras till er för slutlig signering.

 

Lycka till med era ansökningar!

Anders Fridberger

Prefekt

IKE

 

 

To all researchers at IKE

Each year, many of you apply for funding from the Swedish Cancer Society, one of our most important funding sources. This year, the Society has launched a new system for research proposals, called Fenix. This also changes the way proposals are submitted. Starting this year, all proposals must first be signed by the head of the department, and thereafter by the applicant. The budget should be checked or made by the Financial Officer before sending the application to me for signature. The last day for the applicant to sign proposals is Thursday May 2nd, at 3 PM.

 

To enable the timely signing of proposals, I need to receive your proposal no later than Tuesday April 30th. I will sign each proposal as soon as possible and then return it for final signing.

 

Good luck with the grant writing!

Anders Fridberger

Chairman

IKE


2019-04-18 

 

logo-jeanssons

Jeanssons Stiftelser utlyser etableringsanslag till yngre forskare

Jeanssons Stiftelser utlyser etableringsanslag 2019 till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Ansökningssystemet är öppet från 6 maj till 14 juni 2019, kl. 24:00.

paris-puff-boende

Boende för studenter och forskare i Paris / Accommodation for students and researchers in Paris

Svenska studenthemmet erbjuder en unik studie- och boendemiljö i ett internationellt campus centralt i Paris. Sista ansökningsdag 31 maj 2019.

Inbjudan till nominering av Eric K. Fernströms priser 2019 / Invitation to nominate for Eric K. Fernström Awards 2019

Professorer och lektorer vid de medicinska fakulteterna i Norden inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms nordiska pris samt till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

logo-liu

Öppen inbjudan: Framtidens gemensamma strategiska forskningssatsningar mellan LiU och RÖ 2020-2024

Linköpings universitet och Region Östergötland har under många års tid haft breda gemensamma strategiska forskningssatsningar. Under 2019 ska beslut tas om eventuella strategiska satsningar för 2020-2024.

avtalsgranskning-puff

Rutin för avtalsgranskning vid IKE / Routine for agreement review at IKE

Nu finns en uppdaterad sida som förtydligar hur IKE:s rutin för avtalsgranskning ser ut. Stegen förklarar hur processen bör gå till i samband med avtalsgranskning. Avtalssamordnare vid IKE är Chatarina Malm.

fond-teknisk-personal

Fond för teknisk personal / Fund for technical staff

Visste du att det finns en fond för teknisk personal vid IKE? Syftet är att ge teknisk personal anställd vid IKE möjlighet att delta i konferensresor tillsammans med den forskargrupp där de är verksamma samt omfatta bidrag till avgift och resekostnader för deltagande i relevanta kurser utanför LiU. / Did you know that there is a technical staff fund at IKE? The purpose is to give technical staff employed at IKE the opportunity to for example participate in conference trips together with the research group in which they are active.

puff-glasogon

Nytt avtal för bildskärmsglasögon / New agreement for computer screen/terminal glasses

Avtalet för bildskärmsglasögon är nu klart och gäller sedan den 1 april med Specsavers som ny optiker. Inför ett besök hos Specsavers behöver du ha en rekvisition. Hör av dig till din HR-partner för mer information.

resestipendium-puff

Resestipendium - Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond / Call for travel grants

Det är nu dags att söka resestipendium ur Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond för våren 2019. Sista ansökningsdag är den 30 april 2019. / Call for travel grants, spring 2019. Application deadline 30 April 2019 .

Kom igång med Zoom – grunderna

Zoom har ersatt Adobe Connect som system för distansundervisning och videomöten vid LiU. Ta del av en video som lite kort går igenom grunderna i hur du startar ett videomöte, hur du schemalägger möten osv.

Nyhetsbrev från IT-avdelningen

Uppdateringar från IT-avdelningen, 2-2019.

puff-it

Teams ersätter Skype den 15 maj / Teams to replace Skype on 15 May

Se vad som kommer ske i övergången och hur du ska göra med chatt och onlinemöten hädanefter. / Information about how the transition will occur, and how to use the chat function and online meetings afterwards.

lean-puff

Årets examensarbete inom lean 2019

Passa på att informera era studenter om möjligheten att söka till årets examensarbete inom lean. Klicka på rubriken för mer info.

agora-puff

Var med och samverka med Agora - Linköpings nyaste mötesplats

Nu efterlyses lärare och forskare från alla ämnen vid Linköpings universitet som har idéer och berättelser att dela med en nyfiken publik på Agora.

puff-ifmsa

Intresse för forskningsutbyte IFMSA / Interest in research exchange IFMSA

International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) letar efter lämpliga labb som kan tänka sig ta emot utbytesstudenter under sommaren 2019. Är er forskargrupp intresserad, kontakta då lore.linkoping@ifmsa.se för mer information.

Eric K. Fernströms nordiska pris

Professorer och lektorer vid de medicinska fakulteterna i Norden inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms nordiska pris. Handlingarna ska vara inlämnade senast den 30 april 2019.

Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare

Professorer och lektorer vid de svenska medicinska fakulteterna inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

miic-sap-seminar

MIIC SAP Seminar on April 15th

Welcome to MIIC SAP Seminar on April 15th (12.15h-13.00h) in Rönnen (Entrance 64, floor 10).

ladokpuff

Utbildning och support i Ladok

Utöver det utbildningsmaterial som finns online erbjuds det nu salsundervisning i några ämnen i maj. Antalet plaster är begränsade och anmälan krävs.

brandskyddsutbildning-puff

Brandskyddsutbildning för LiU-anställda / Fire protection training for LiU employees

Nu finns vårens utbildningstillfällen för Brandskyddsutbildning – Steg 1 presenterade på samarbetsytan på Insidan. Klicka på rubriken för mer info. / During the spring you can take part in fire protection training - Step 1. Click on the title above and choose English for more information.

liu-logo

Beslut om ledningen för institution Z, X och Y / Formal decision on leadership for department Z, X and Y

Den 15 april avser rektor att besluta om ny ledning för den nya institutionen och de ombildade institutionerna på den medicinska fakulteten. För institution Y blir Anders Fridberger prefekt med Peter Påhlsson och Ann-Charlott Ericson som proprefekter. / The vice-chancellor will on 15th of April take a decision about the leadership of the new for humanities and social sciences and the reformed departments in the Faculty of Medicine and Health Sciences. The department designated “Y” will have Anders Fridberger as head of department, with Peter Påhlsson and Ann-Charlott Ericson as deputy heads of department.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-18