Göm menyn

Campus US lärcafé

Välkommen till Campus US lärcafé 15 januari kl 14-16.30 med start i Papaver.

Träffa kollegor och pedagoger för att få idéer om hur du kan vidareutvecklas pedagogiskt genom kollegial, konstruktiv och stödjande återkoppling!

To our english-speaking colleagues: You are most welcome to join this event to get information about how to improve pedagogically by auscultation and collegial feed-back! First there will be an introduction in Swedish but from 14.50, you have the chance to meet colleagues, discuss in English and get ideas how to improve your teaching. Welcome to the discussion!!

 

Efter en introduktion mellan kl 14.00 -14.50 av medarbetare på Didacticum kommer information ges om vilka möjligheter som finns för kollegial återkoppling. På plats skapar vi idéer om hur vi kan utvecklas som pedagoger.

14.50 fikar och minglar vi på informationstorget med fyra ”torgstånd”:

  • Open door

Erbjudande om att gå att lyssna på sina kollegor när de undervisar. Man kommer att kunna skriva upp sig på olika moment där läraren som håller i momentet i fråga har godkänt att det kommer kollegor som extra åhörare. Vi kommer att skapa ett schema för dessa moment och intresserade lärare kan skriva upp sig (kommer att blir ett maxantal som kan gå). 

  • Auskultation i grupp

Lärare bildar grupper om 3-4 personer, man auskulterar på varandras undervisningsmoment och ger varandra återkoppling.Tanken är att man den 15 januari kan gruppera sig annars gör man det på egen hand. Katarina Kågedal svarar på frågor om denna del.

  • IKT-pedagogik

Tips/inspiration: Zoom (Skype liknande program), spela in röst/ljud och animera power point presentationer, LISAM, lagar och regler vid examination och IKT-pedagogik. Tips om aktiviteter/ kurser på LiU-IT och Didacticum i olika aspekter av IKT.

  • Möt pedagoger från Didacticum, ”Låna en pedagog”

 

Ingen anmälan krävs! Varmt välkomna!

Vid frågor/Questions? Contact: Lotta Ericson, Ann-Charlott.Ericson@liu.se 

 


2018-12-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-21