Göm menyn

EU-finansierat nätverk för ögonforskning leds från LiU

Ett stort COST-anslag (Cooperation on Science and Technology) har beviljats LiU för ett forskningsnätverk inom ögonforskning. EU:s Horizon2020 ramprogram stödjer forskningen med 5,2 miljoner kronor åren 2019-2023. COST-nätverket går under namnet ANIRIDIA-NET (Aniridia: Networking to address an unmet medical, scientific, and societal challenges)

Forskningsnätverket omfattar institutioner i 24 europeiska länder och länder associerade med EU. Nätverket utgörs av 69 olika aktörer där forskare, läkare, patientföreningar, industri, icke-statliga och statliga organisationer kommer att ingå och samverka.

– Det finns ett stort intresse och engagemang för COST-nätverket bland olika intressegrupper runtom Europa, och det möjliggör att vi kan uppnå vetenskapliga och kliniska mål som hittills varit ouppnåeliga. Nätverket kommer också att stärka LiU:s position inom hornhinneforskning internationellt, säger Neil Lagali, docent och universitetslektor vid Avdelning för neuro- och inflammationsvetenskap.

Neil Lagali är huvudsökande och blir koordinator för nätverket. EU:s COST program genomförs via forskningsutbyte (STSM: short term scientific missions), utbildning (training schools), möten, konferenser och workshops.
 

Läs mer om COST Action ANIRIDIA-NET på Neil Lagalis sida.

Mer om COST


2018-12-06
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-13