Göm menyn

Korrekt besöksadress och aktiva enheter / Correct visiting address and review your devices

Som ett steg i att förbättra servicenivån på IT-stödet önskar LiU-IT hjälp med två saker: kontrollera att du har rätt besöksadress på webben och vilka enheter du som medarbetare har registrerade:
 

Registrera korrekt besöksadress

 1. Logga in på Min-IT (https://minit.liu.se)
 2. Klicka på "Mina uppgifter”
 3. Säkerställ att er besöksadress är korrekt (nedre vänstra hörnet)

 
Se över dina aktiva enheter

 1. Logga in på Min-IT (https://minit.liu.se)
 2. Klicka på "Enheter och program"
 3. Säkerställ att du har rätt enheter (datorer) registrerade på dig. På en Windowsdator tar du fram datornamnet genom att trycka Windows-och Paus-tangenten samtidigt, läs av och jämför med det som står i Min-IT.
   

Behöver du hjälp, kontakta kundcenter, telefon: 2828 eller e-post: helpdesk@liu.se

Har du en gammal dator registrerad på dig som är avvecklad eller brukar du en dator som inte står registrerad på dig? Meddela gärna genom att skicka e-post till helpdesk@liu.se
 
Tack på förhand!
 // IT-avdelningen


 

As a step in improving the service level of our IT-support, LiU-IT would like you to help with two things - make sure you have the correct visitor address published on the web, and to review your active devices: 


Register the correct visiting address

 1. Log in to Min-IT (https://minit.liu.se)
 2. Click on "My Profile"
 3. Make sure your visiting address is correct (bottom left corner)

 
Review your active devices

 1. Log in to Min-IT (https://minit.liu.se)
 2.  Click on "Devices and Apps"
 3. Make sure you have the right devices (computers) registered. On a Windows computer, display the computer name by pressing the Windows and Pause key at the same time, compare to what Min-IT says.

 
If you need help, please contact customer center, phone: 2828 or e-mail: helpdesk@liu.se
 

Do you have an old computer that is discontinued registered on your profile or do you use a computer that is not registered to you? Please contact us by sending an e-mail to: helpdesk@liu.se
 
 
Thanks in advance!
// IT-department


2018-11-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-09