Göm menyn

Supportorganisationen på IKE för nya Ladok

Denna information har gått ut till alla nya användare för nya Ladok

 

Institutionsexperterna på Ladok3 på IKE är Sonia Hedin Lander och Therese Pettersson. Som användare av Ladok kan du kontakta dem för support och övriga frågor. De utgör första linjens support vid institutionen - alla frågor skickas först till institutionsexperterna och om så behövs, skickas de vidare till Ladokgruppen centralt.

 

På Ladok:s hemsida finns utbildningsmaterial i form av lathundar, kortare filmer och kurstillfällen. Materialet är indelat enligt arbetsuppgift, t ex. attestant eller resultatrapportör.

Det kommer också att finnas en FAQ som uppdateras kontinuerligt.

 

Examinator?

I och med övergången till det nya systemet kommer arkivlistorna försvinna. Examinatorer kommer att attestera resultat direkt i Ladok-systemet istället. Därför är du användare i Ladok och behöver sätta dig in i vad du ska göra och hur.

 

Examinator och har rollen ”attestant”?

Innan du går på julledighet: kom ihåg att kontrollera att du inte har några resultat i nya Ladok som är klara för attestering. Läs vidare i lathunden ”Nya Ladok Introduktion”. Där finns också information om hur du loggar in i nya Ladok.

 

En supportstuga kommer att anordnas på campus US den 14 december, där du kan ställa frågor kring Ladok till Therese Pettersson och Sonia Hedin Lander, läs mer här. 

 

Utbildningsmaterial (inlogg med Liu-ID kan behövas)

Introduktion 


Manual för attestering


Manual för attestering av tillgodoräknande


Lathund för resultatadministratörer


Två korta filmer: introduktion och instruktion för attestering

 


2018-11-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-29