Göm menyn

IVA söker forskning för framtiden till sitt 100-årsjubileum 2019

Välkommen att nominera en forskare eller ett forskarteam vid LiU att representera sin forskning under IVAs 100-årsjubileum 2019. Den forskare eller de forskarteam som uppfyller kriterierna bjuds in att presentera sin forskning på R2B Summit för företag från IVAs nätverk.
 
Den 20 mars 2019 bjuder IVA för första gången in till R2B Summit på IVA i Stockholm och i år är temat digitalisering. Denna nya nationella mötesplats är till för forskare och företag som vill hitta möjligheter till samverkan som kan gynna bägge parter. 
 
För forskare kan det vara att hitta nya vägar framåt för att utveckla sin forskning. Det kan vara i form av nya tillämpningsområden eller att praktiskt kunna implementera forskningsresultat i samarbete med ett företag. Det kan också gälla att få tillgång till resurser genom att samarbeta eller utbyta kunskap med andra forskare eller företagens R&D eller FoU eller hitta nya samtalspartner i utveckling av affärsidéer.
 
IVA söker denna gång främst forskare med forskningsidéer som har bäring på digitalisering men inom alla typer av inriktningar, tillämpningar och ämnesområden. Grundkravet är att forskningen är så pass mogen att den går att presentera i ett öppet forum. 
 
Genom att nominera hjälper du till att skapa uppmärksamhet kring bredden av forskning som växer fram vid LiU. Och du kan hjälpa välförtjänta forskare att bli mer kända så att deras forskning kan komma till större nytta. 
 
För att nominera krävs motivering och kontaktuppgifter till den som nomineras. Man kan givetvis nominera sig själv! 
Den som nomineras ombeds därefter att själv beskriva sin forskning mer på djupet.
 
Nomineringen hålls öppen till den 6 december 2018.
Läs mer och nominera här!
 

2018-11-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-22