Göm menyn

Snart krävs en PIN-kod till ditt LiU kort / A PIN-code for your LiU Card will soon be required

Inom Region Östergötland pågår ett arbete att öka säkerheten inom regionens sjukhus- områden. Vissa entréer kommer att låsas och kräva kort och personlig kod (PIN) för  inpassering. Tidpunkt när det börjar gälla för olika dörrar är inte bestämt ännu.  Genomförandet påbörjas under december 2018. Det innebär att alla måste ha valt en PIN-kod på sitt LiU-kort. 

PIN-kod sätts av personal vid kortstationerna.
Kortstationen på Campus US finns vid ingång 75/76. Öppettid kl 11-14.

Har du frågor, vänd dig till personal vid kortstationen.


 

As a part of an ongoing project to raise the security at all of the hospital areas within Region Östergötland, some entrance doors will be locked and require you to use your LiU-card and personal code (PIN) to gain access. Exact date and time when this will be in full swing is not yet decided, but work will begin during December 2018. In order to gain access everyone has to set a PIN for their LiU-card. 


PIN can only be set by the staff at the LiU-card stations.
The LiU-card station at the Hospital Campus is located at entrance 75/76. Opening hours 11 - 14

For questions, contact the personnel at the card station.


2018-11-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-16