Göm menyn

Årets friskvårdsbidrag / Preventive health care benefit for 2018

Alla anställda vid LiU har, enligt villkorsavtalet, rätt till ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr/år. Det är en personalförmån som drygt hälften av alla medarbetare tar del av årligen. Har du nyttjat bidraget i år?

Om du inte har använt årets friskvårdsbidrag är det hög tid att göra det. I friskvårdsportalen ActiWay kan du söka fram alla anslutna och godkända friskvårdsaktörer, köpa friskvård och se ditt saldo, det vill säga hur mycket du har använt av ditt friskvårdsbidrag och hur mycket du har kvar att använda under 2018.

Tänk på …

Utlägg för friskvård ersätts endast under samma kalenderår som utgiften har uppstått. Har du köpt friskvård hos en ansluten aktör genom ActiWay kan du redovisa ditt utlägg i friskvårdsportalen ända fram till den 31 december i år. Har du däremot köpt en friskvårdsaktivitet hos en icke-ansluten aktör ska du redovisa kvittot, enligt de instruktioner som finns under ”Frågor och svar” på friskvårdsportalen, till ActiWay senast den 21 december i år.

Observera att ActiWay inte hanterar kvitton från anslutna aktörer. Sök först bland aktörerna på friskvårdsportalen för att se om din aktör är ansluten eller ej.

Läs mer om friskvård vid LiU och allt om friskvårdsportalen ActiWay


 

The LiU agreement on terms of employment gives all LiU employees the right to a preventive health care benefit of SEK 2,000 per year. This is a salary perk, and just over half of LiU employees claim it each year. Have you claimed your benefit for 2018?

If you haven’t used the benefit for 2018, it’s high time to do so. The ActiWay preventive health care portal presents all of the providers who have joined the system. Here you can see the balance on your account and purchase preventive health care.

Remember…

Expenses will only be reimbursed during the same calendar year in which they were incurred. If you have purchased preventive health care through ActiWay from one of the providers in the system, you can report expenses for preventive health care up to 31 December 2018. If, on the other hand, you have purchased preventive health care from a provider not in the system, you must present the receipt following the instructions that are given on “Questions and answers” on the Preventive Health Care Portal, before 21 December 2018.

Note that ActiWay does not process receipts from providers who are included in the system. Before purchasing preventive health care, search the ActiWay portal to determine whether the provider you want to use is part of the system or not.

More information about preventive health care at LiU and the ActiWay portal


2018-11-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-16