Göm menyn

Pedagogiska utvecklingsmedel för e-lärande 2019

I syfte att främja pedagogiskt utvecklingsarbete inom e-lärande vid Linköpings universitet utlyser rektor via Didacticum sökbara utvecklingsmedel. Utlysningen är en av flera aktiviteter kopplade till det prioriterade vägvalet att stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer som återfinns i LiU:s verksamhetsplan för 2019.  

 

Begreppet e-lärande sammanfattar pedagogiska praktiker där digital teknik används som verktyg för att förbättra kommunikation och interaktion i lärprocesser, uppmuntra nya sätt att förstå och utveckla lärande eller öka tillgängligheten till utbildning.

 

Det totala sökbara beloppet i denna utlysning är 2 000 tkr. Det högsta sökbara beloppet för ett enskilt projekt är 200 tkr, men vi välkomnar även mindre projekt.

 

Ansökan ska avse att utveckla utbildningars innehåll, arbetsformer eller tillgänglighet och bedöms utifrån följande kriterier:

A. Projektet ska bidra till att utveckla användningen av e-lärande

B. Projektet ska konkret bidra till att utveckla utbildningen och/eller undervisningen

C. Projektet ska ha en tydlig pedagogisk idé med fokus på studenters lärande

D. Projektet ska ha en genomförbar plan

 

Ansökningsformulär finns på Didacticums webb: https://old.liu.se/didacticum/ansokan 

 

Ansökan skickas via e-post till monika.samuelsson@liu.se senast 21 januari 2019.

 

Ansökningarna bedöms av en bedömargrupp utsedd av Didacticums styrelse som lämnar underlag för rektors beslut. Medlen ställs till förfogande från mars 2019 och förväntas vara förbrukade senast 30 september 2020. Projektet redovisas genom en slutrapport som skickas in till monika.samuelsson@liu.sesenast 1 juli 2021 samt genom presentation på LiU:s pedagogikdagar.


2018-11-01
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-01