Göm menyn

Beställning av språkgranskning (engelska)

I LiU:s ramavtal för Språkgranskning (engelska), dnr: LiU-2017-03521, vill upphandlingsenheten uppmärksamma beställare på den rutin som gäller för beställning av språkgranskningstjänster och även vikten av att språkgranskningsnivå anges i den initiala förfrågan till leverantörerna.

 

Förfrågan via e-post eller telefon

Då det är ett rangordnat avtal upp till 30 000 ord behöver beställaren skicka ut en förfrågan till den leverantör som är rangordnad nummer ett.

 

Beställarens förfrågan ska innehålla information om följande:

  • Delområde som avropet avser (delområde 1, 2 eller 3)
  • Uppdragets art och omfattning (språkgranskningsnivå, språkvariant (brittisk, amerikansk), antal ord)
  • Om det är ordinarie leverans eller expressleverans
  • Önskat leveransdatum
  • LiU:s kontaktperson för det aktuella uppdraget

 

Leverantören ska kunna utföra språkgranskningstjänster enligt de fyra nivåerna nedan. Beställaren behöver ange i sin förfrågan vilken omfattning/nivå av språkgranskning man är i behov av. Detta behövs för att leverantören ska kunna beräkna tidsåtgång men också för att beställaren ska få en granskad text som motsvarar förväntningarna.

 

spr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information om avtalet för språkgranskning, logga in i avtalsdatabasen TendSign och gå till avtalsområde SPRÅKTJÄNSTER - SPRÅKGRANSKNING (engelska) eller kontakta avtalsansvarig Kristina Fröjd, kristina.frojd@liu.se.

 

Du loggar in till avtalsdatabasen på den här sidan: https://insidan.liu.se/inkop

 

 

Hälsar:

Upphandlingsenheten

 


2018-10-26
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-26