Göm menyn

Ladok3 - senaste nytt

Information till studenter

I veckan kommer studenterna få den första informationen om Nya Ladok och de förändringar som kommer att påverka dem. Informationen får de i form av en FAQ via webbsidan student.liu.se och dess nyhetsbrev samt via studentportalen.

 

Ny Studentportal

IT-avdelningen håller som bäst på att skapa en ny Studentportal i Lisam. Liksom nya Ladok tas den i drift vecka 50. Via den nya Studentportalen kommer studenterna bland annat att anmäla sig till tentor, få tillgång till programvaror för studenter (MinIT) och studentgränssnittet i nya Ladok (registrering och intyg).

 

Digitala examensbevis

Från och med mitten av december 2018 kommer LiU att utfärda digitala examensbevis. Därför är möjligheten att ansöka om examen via Studentportalen stängd sedan 1 oktober 2018. Detta för att Examensenheten ska hinna hantera alla ärenden i nuvarande Ladok. Under mellanperioden finns en möjlighet att ansöka om examen via blankett. Ansökan digitalt kommer att öppna igen i mitten av december i nya Studentportalen (Lisam). För de studenter som vill ha sitt digitala examensbevis utskrivet står LiU-Tryck beredda att hantera önskemålen.


2018-10-26
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-26