Göm menyn

Inbjudan till Forskartorget våren 2019

Affisch för utskrift
 

Under kurs 6 (K6) på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskartorg”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare för det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8 (K8). Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7 (K7). 

Forskartorget har rönt stor uppskattning bland både forskare och studenter. Välkommen att delta med en eller flera representanter för din forskargrupp vid detta viktiga tillfälle. I och med decentraliseringen av Läkarprogrammet genom-förs Forskartorget på flera orter, se nedan. 
Ta med en aktuell poster eller annat liknande material för egen uppsättning på posterskärm. Rekommenderad maxstorlek är A2. Både engelska och svenska titlar och postrar går förstås bra.  

 

Tider och platser: 

Jönköping, Kalmar & Norrköping 
    7 mars 2019 kl.15.00-16.00 

Linköping 
    4 april 2019 kl.15.00-16.00

 

Anmäl dig här senast en vecka i förväg

Kontakt:  AnnaCarin Hallin eller Per-Eric Lindgren

 
 

2018-10-19
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-19