Göm menyn

SSMF:s stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser årligen stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Härutöver utlyses även halvtidsstipendier för personer som i sin ordinarie tjänst på heltid är kliniskt verksamma. Antalet stipendier är ej fastställt, men var vid förra ansökningstillfället 28 (heltid) respektive 7 (halvtid).

Särskilt meriterade unga forskare ges möjlighet att under två år på heltid ägna sig åt medicinsk forskning. Stipendier för kliniker avser halvtid under 2 år.

Ansökningsperioden är mellan 15 oktober och 15 november.


2018-10-11
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-11