Göm menyn

Ansökan öppen till Linnaeus-Palme planering 2018

Linnaeus-Palme ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor, dock inte doktorand- eller forskarnivå. Att starta ett projekt med ett lärosäte i ett utvecklingsland kan vara ett bra sätt att ta tillvara på befintliga kontakter och undersöka de akademiska förutsättningarna för vidare samarbete. Programmet vänder sig till institutioner som vill utveckla ett långsiktigt utbildningssamarbete med ett lärosäte i ett utvecklingsland. 
 
Som regel används första året i ett L-P projekt till en ömsesidig planeringsresa (Linnaeus-Palme planering)
 
Ansökningsomgången öppnades den 8 oktober 2018. Sista ansökningsdag är den 12 november klockan 12.00.

Hemsida: https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-planering/
Ansök till programmet
 
Vid frågor kan ni kontakta Ida van der Woude (International Office) eller UHR.

Möjliga samarbetsländer
Ramar och kriterier
Allmänna Villkor

Obs! Det är viktigt att samtliga projekt är väl förankrade på din institution och att institutionen är medveten om regelverket för Linnaeus-Palme angående indirekta kostnader. I ”Ramar och kriterier, Linnaeus Palme planering 2018” står det:
 
” Programmet är ett komplement till ett lärosätes övriga internationella samarbeten och utbyten och ger inte en heltäckande finansiering. Egenfinansiering behövs från deltagande institutioner, exempelvis för deltagande lärares lönekostnader, men även vad gäller indirekta kostnader.” (”Ramar och kriterier, Linnaeus Palme planering 2018” S. 5)


2018-10-11
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-11