Göm menyn

Utvecklingsprogram för doktorander / Development Program for PhD students

Utvecklingsprogram för doktorander - Att hantera utmaningar i doktorandsituationen

LiU driver tillsammans med Feelgood (LiU:s företagshälsovård) ett utvecklingsprogram för doktorander. Programmet utgår ifrån doktorandens prestationsmiljö, där krav och ambitioner är en del av vardagen. Det handlar om att prestera väl och samtidigt må bra under forskarutbildningen.

Programmet ger dig möjlighet att knyta kontakter med andra doktorander i forum där inte din forskning står i centrum utan din personliga utveckling. Ett viktigt inslag i programmet är möjligheten till egen reflektion och att få förutsättningar för att hantera situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen.

Sista anmälningsdag 16 november 2018

Vid frågor kontakta Annelie Lindström via e-post: annelie.lindstrom@liu.se

Mer information och anmälan >>

 

Development Program for PhD students – Handling the challenges of being a PhD student

LiU has, together with Feelgood (Linköping University's Occupational Health), worked out a development program for graduate students. The program addresses the specific performance-oriented environment of PhD students, filled with high demands and high ambitions.

The program aims at encouraging high performance as well as care of your own health, during your graduate studies. The program will allow the participants to make contact and form networks where your personal development is in focus rather than your research. An important feature of the program is the opportunity to reflect on and how to get prerequisites for dealing with situations that may arise during the graduate program.
 
Please send your application by November 16, 2018

For more information contact Annelie Lindström, annelie.lindstrom@liu.se

 


2018-10-11
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-11