Göm menyn

Nytt Ladok på LiU

Med hösten stadigt i antågande blickar alla vi som jobbar i projektet framåt, men först en liten tillbakablick på vad som hänt sedan senaste nyhetsbrevet. Som vanligt finns senaste nytt samlat på vår sida på webben: https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/ladok/ladok-3?l=sv

Produktionssättning av nya Ladok

Linköpings universitet och Umeå universitet blir de sista att gå in i nya Ladok och för vår del sker produktionssättningen vecka 48-49. Här kan du läsa om de händelser som påverkas mest under själva införandet av nya Ladok och vilka datum som gäller:https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/ladok/ladok-3/nyhetsarkiv/1.748575?l=sv

Informationsmöten

Under senare delen av september genomfördes tre informationsmöten om nya Ladok på våra campus. Uppskattningsvis kom närmare 200 personer. Du som inte hade möjlighet att närvara på något av tillfällena kan se en film (uppdelad i tre delar) från ett av tillfällena. Se filmerna här: https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/ladok/ladok-3/nyhetsarkiv/1.748705?l=sv

Användarroller/behörigheter

Vi har skickat ut en lista på olika användarroller/behörigheter till chefer på fakulteter och institutioner, där de har i uppgift att se över vem som ska ha vilken roll i nya Ladok. Här kan du läsa mer om de olika rollerna: https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/ladok/ladok-3/anvandarroller-nya-ladok?l=sv

Utbildning

Arbetet med att ta fram utbildningsmaterial till nya Ladok pågår för fullt. Det kommer att finnas kortare filmer, skriftliga manualer samt möjlighet att gå på Öppet hus-tillfällen för resultatrapportör och attestant (se ovan). För övriga användarroller/behörigheter kommer det att vara klassrumsundervisning. Här kan du se de utbildningstillfällen som finns redan nu och anmäla dig till utbildning: https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/ladok/ladok-3/utbildning-for-anstallda?l=sv


2018-10-01
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-01