Göm menyn

KAW projektmedel 2019

Nu är det dags att starta arbetet att hitta lämpliga kandidater för KAWs forskningsprojekt med sista ansökningsdag 1 februari 2019.

  • Stiftelsen understryker i sin dialog med lärosätena att de endast efterfrågar de allra högst prioriterade projektansökningarna från respektive lärosäte.
  • Huvudsökande ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte och tillbringa minst 70% av sin arbetstid i Sverige.
  • Medsökande ska tillbringa minst 50% av sin arbetstid i Sverige.

Se KAW:s riktlinjer för projektmedel.
 

Senast den 1 november kl 09.00 skickas i ett samlat dokument för varje nominerat forskningsprojekt, innehållande:

  • En populärvetenskaplig sammanfattning om ½ A4-sida
  • Sammanfattning av ansökan inkluderande medverkande forskare och sökt belopp (1-2 A4)
  • CV för alla i projektgruppen, såväl huvudsökande som medsökande (totalt 2-5 forskare) (2 A4 / deltagare)

Det samlade dokumentet (PDF) skickas till Josefin Fernius, forskningskoordinator (josefin.fernius@liu.se) med kopia till proprefekt Peter Påhlsson (peter.pahlsson@liu.se) inför prioritering av ledningsrådet.


2018-09-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-31