Göm menyn

Kommentera på VR:s Forskningsöversikter 2019

Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram förslag till forskningsöversikter inom sina områden, och bjuder nu in forskare till att kommentera översikterna. Översikterna blir strategiska kunskapsunderlag och utgör även ett centralt material för Vetenskapsrådets underlag till den kommande forskningspropositionen.


Områden som kan kommenteras på från och med 20 september är: 

  • Klinisk behandlingsforskning
  • Medicin och hälsa
  • Konstnärlig forskning
  • Utbildningsvetenskap

Läs mer om översikterna och arbetet kring dem.

 


2018-09-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-20