Göm menyn

Forsknings- och innovationsvecka i Sydafrika 6-10 maj 2019

LiU har gått med i South Africa Sweden University Forum (SASUF). Sökes: forskare intresserade av att delta i forsknings- och innovationsvecka i Sydafrika 6-10 maj 2019!

”SASUF is coordinated by Uppsala University and is a cooperation project that will bring together researchers, funding agencies and ministries from Sweden and South Africa through activities in both countries from 2018 to 2020. The project has a budget of approximately SEK 18 million, with the funding coming from both countries via STINT (the Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education), the participating Swedish universities and the National Research Foundation and Department of Higher Education and Training in South Africa.” 
 
Mer information om SASUF och den första forsknings- och innovationsveckan hittar du på hemsidan. Projektet finns också på Facebook. Ytterligare svenska lärosäten som gått med är KI, KTH, LiU, SLU, SU och ORU).
 
Den andra forsknings- och innovationsveckan kommer att vara i Sydafrika 6-10 maj 2019 vid Stellenbosch University.  Forskningsseminarierna kommer att fokusera på följande teman (mer information om varje tema finns på hemsidan www.sasuf.org).
 
Theme 1: Climate change, natural resources and sustainability
Theme 2: Education for a sustainable society
Theme 3: Social transformation through change: Knowledge and social development strategies for society
Theme 4: Understanding the burden of disease in Sweden and South Africa and its impact on the health systems of the two countries in the future
Theme 5: Urbanisation and cities in the 21st Century
Theme 6: Digital technologies, big data, and cybersecurity
 
Är du intresserad av att presentera din forskning inom något av dessa teman så välkomnar vi intresseanmälningar. LiU har möjlighet att stödja totalt 15 forskare med 10,000 SEK vardera för deltagande. Det kan vara intressant för er som redan har samarbeten i Sydafrika men också er som skulle vilja etablera samarbete. Efter forsknings- och innovationsveckan kommer det finnas möjlighet att söka seed funding för att möjliggöra detta. Intresseanmälan görs via e-post till Veronica Brodén Gyberg senast 20 oktober, 2018. 
 
Intresseanmälan bör innehålla:
kort motivering till varför forskningsområdet är relevant till temat du är intresserad av
kort beskrivning av eventuellt pågående samarbete med universitet i Sydafrika
kort CV
 
I ett senare skede kommer de deltagande forskarna få skicka in ett abstract.
 
Hör också av er (innan 15/10) om ni har för avsikt att skicka in en intresseanmälan och också har intresse av att vara delaktig i en Academic Advisory Committee (AAC), inte minst gällande teman 5 och 6. Rollen i en AAC går i korthet ut på att vara ett bollplank i akademiska frågor samt ge input på upplägg under forsknings- och innovationsveckan. Det finns också möjlighet att bidra i de arbetsgrupper som jobbar med programmet gällande följande teman: 1. Samarbete med industri, 2. Samarbete med civilsamhälle och 3. Program för universitetsledning, forskningsfinansiärer och ev. politiska representanter.
 
 


2018-09-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-20