Göm menyn

Erasmus+ Virtual Exchange

Erasmus+ Virtual Exchange möjliggör en annan typ av utbyte. Initiativet syftar till att erbjuda unga människor interkulturella läromöjligheter och riktar sig både till studenter, lärare och administrativ personal inom högre utbildning samt till ungdomar och ungdomsledare. Programmet har potential att nå många deltagare som har begränsade möjligheter att åka på fysiskt utbyte. Dessutom erbjuder initiativet professionell utveckling för lärare och personal på högskolan. 
 
De aktiviteter som ryms inom programmet gör det möjligt att mötas på virtuell väg för att stärka och utveckla kurser, kontakter, kunskaper och färdigheter. Som lärare kan du träna att utveckla internationella projekt och kurser eller bli diskussionsledare. Studenter kan mötas i dialog i en säker webbmiljö med diskussionsledare. De kan utveckla parlamentariska debattfärdigheter med stöd av ett nätverk av utbildade gruppledare eller läsa interaktiva online kurser.
 
UHR har publicerat en sida om Erasmus+ Virtual Exchange på utbyten.se om virtuellt utbyte inom Erasmus+. Sidan ger en översikt av programmet.
Snabbast uppdaterad information om utlysningar får ni fortfarande på programmets egen sida.
 
Varför Erasmus+ virtuellt utbyte
Genom globala virtuella utbyten får unga människor möjlighet till interkulturellt lärande. Lärare och personal inom högre utbildning och ungdomsorganisationer får professionell utveckling.


Vem kan delta?
Studenter, lärare och administrativ personal inom högre utbildning samt ungdomar och ungdomsledare i Europa och Europas södra närområden.


Det här kan du göra
Personal kan utveckla projekt och kurser som en del att stärka och bredda existerande kurser. Studenter och ungdomar mellan 18 och 30 år deltar i virtuella dialoger och onlinekurser.


Sista anmälningsdag
Det finns inga fasta anmälningsdatum. De olika aktiviteternas anmälningsdatum är fördelade över hela året.


Kontakt hos UHR (Universitets- och högskolerådet)
Kristin Lohse, Handläggare, Erasmus+ högre utbildning, Avdelningen för internationellt samarbete, Universitets- och högskolerådet.  Telefon 010-470 03 00

Läs mer


2018-09-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-20