Göm menyn

Oliver Gimm ny avdelningschef för BKH / Oliver Gimm new head of division for BKH

Ulf Samuelsson har nyligen gått i pension, men kommer fortsätta vara verksam som emeritus och arbeta med forskning och undervisning. 

Ny avdelningschef för BKH blir Oliver Gimm. Han kommer att fungera som avdelningschef under de närmaste sex månaderna, parallellt med sitt uppdrag som chef för avdelningen för kirurgi,ortopedi och onkologi.

 

Ulf Samuelsson, has recently retired, although he will continue working with research and teaching as emeritus professor. 

The new head of division is Oliver Gimm. He will be head of the Division of Children's and Women's health for the coming 6 months, in parallell with his assignment as head of the Division of Surgery, Orthopedics and Oncology.

 


2018-09-13
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-13