Göm menyn

Stöd för open access publicering / Support for publishing in OA journals

Från den 1 juli 2018 sades avtalet mellan Sveriges forskningsbibliotek, genom det nationella konsortiet Bibsam, och det vetenskapliga förlaget Elsevier upp. Parterna har inte kunnat enas om prisbild eller hur man på bästa sätt uppnår en gångbar modell för öppen vetenskap.

Universitetsbiblioteket kommer därför att använda pengarna sparats in på att inte längre ha avtal med Elsevier för att stödja forskares publicering i rena open access-tidskrifter. På det sättet stimuleras utvecklingen mot öppen vetenskap. Läs mer om hur du ansöker om stöd på bibliotekets hemsida. 


The national subscription agreement between the Bibsam consortium and the publisher Elsevier was terminated as of July 1st 2018. The two parties were not able to reach an agreement on pricing or how to achieve a working model for Open Science.

As a way of supporting the move towards Open Science, Linköping University Library will use funds saved due to the cancellation of the Elsevier deal to compensate LiU researchers when publishing in pure Open Access journals. Read more on how to apply on the library homepage (Choose to show the page in English by clicking the flag in right hand corner of the page).


2018-09-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-07