Göm menyn

Stöd för att publicera open access / Support for publishing in OA journals

Från den 1 juli 2018 sades avtalet mellan Sveriges forskningsbibliotek, genom det nationella konsortiet Bibsam, och det vetenskapliga förlaget Elsevier upp. Parterna har inte kunnat enas om prisbild eller hur man på bästa sätt uppnår en gångbar modell för öppen vetenskap. 

Universitetsbiblioteket kommer därför att använda pengarna som sparas in på att inte längre ha avtal med Elsevier för att stödja forskares publicering i rena open access-tidskrifter. På det sättet stimuleras utvecklingen mot öppen vetenskap. Läs mer om hur du söker open access stöd på Bibliotekets sida. 

 

The national subscription agreement between the Bibsam consortium and the publisher Elsevier was terminated from 18/6/30. The two parties were not able to reach an agreement on pricing or how to achieve a working model for Open Science.

As a way of supporting the move towards Open Science, Linköping University Library will use funds saved due to the cancellation of the Elsevier deal to compensate LiU researchers when publishing in pure Open Access journals. Read more on the library home page on how to apply. 


2018-09-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-07