Göm menyn

Kontrollera dina lärarinsatser för 2017 - Sharepoint

Kontrollera dina uppgifter i Sharepoint-databasen för arbetsfördelningsmodellen

Nu är det dags att kontrollera uppgifterna för verksamhetsåret 2017 i vår nya version av Sharepoint. Systemet är sedan förra året överfört till en excelbaserad webbapplikation.

Berörda är i första hand ni som är knutna till IKE med en lärarbefattning. Synpunkter på utförda undervisningsuppdrag 2017 ingår inte i denna remiss – dessa är redan slutkontrollerade i tidigare remissomgångar.

Följ (den nya) instruktionen på vår interna sida Redovisning av arbetsinsatser - Arbetsfördelningsmodellen

OBS! Det är 2017 års insatser som nu ska granskas enl 2017 års regler. Uppgifter för 2018 tar vi senare.

Fel och avvikelser rapporteras till svar@ike.liu.se.

Deadline torsdag 20 september


2018-09-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-05