Göm menyn

Seminarium: För vem utbildar vi doktorer?

Akademiska föreningen anordnar för tredje gången ett lunchseminarium med syfte att stimulera det akademiska samtalet vid LiU. Öppet lunchseminarium tisdag 16 oktober 2018:

Tid: kl 12.00 – 14.00

Plats: Tidlösa, Ingång 75/76/78 - Hiss X till Plan14, Campus US

 

Antalet doktorsexamina har ökat med nästan 400% sedan tidigt sjuttiotal, med den största ökningen inom medicin och hälsovetenskap, tätt följt av teknik och naturvetenskap. Men vilka är det vi vill utbilda, för vem och för vad vill vi utbilda vi dem, och är dagens forskarutbildning rätt anpassad givet detta?

 

Prof. Mats Fahlman från AF inleder dagens tema med en kort introduktion, varpå de inbjudna talarna Dr. Johan Brun (LIF), Prof. Fredrik Elinder (prodekan, medfak, LiU), Prof. Anna Fahlgren (LiU) och Dr. Claes Lundström (Sectra AB och LiU) ger sina presentationer. Vi avrundar med allmän diskussion runt ämnet.

 

Alla intresserade är välkomna!

 

AF bjuder på smörgås och dryck. Ange ev kostönskemål. Begränsat antal deltagare (först till kvarn…)

 

Anmälan till akademiskaforeningen@liu.se senast fredag 12 oktober.

 

Information: johanna.dahlberg@liu.se


2018-08-30
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-30