Göm menyn

Viktiga datum inför T2-bokslut

Beslutsattestanter

Måndag 3 september kl 18 är sista dag för beslutsattest av leverantörsfakturor och interna leverantörsfakturor (separata flikar i inkorgen i Raindance). Detta gäller även bokföringsorder, även de finns i en separat flik i inkorgen.

De fakturor som inte hinner attesteras innan Raindance stänger för perioden måste manuellt bokas upp.
Därför är vi jättetacksamma för all er hjälp med att få igenom så många fakturor som möjligt.

Beställare

Tänk på att snarast leveranskvittera beställningar som har kommit för att de ska hinna attesteras i tid.

Mottagningsattest

Tänk på att snarast göra mottagningsattest för att fakturan ska hinna attesteras i tid.

Fakturahanterare

Kontering av fakturor i inkorgen behöver ej kommenteras som ”bokslutskonterad”. Prioritera i beloppsordning, högst belopp först.

Fakturor som är under utredning och som inte kommer gå vidare till beslutsattestant:
Gör en ”bokslutskontering” med konto och aktivitet som bedöms som det mest sannolika.

Vid frågor kontakta oss på ekonomifunktionen: ike-ekonomi@liu.se

Se även våra interna sidor


2018-08-30
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-30