Göm menyn

Nytt ramavtal för elektronikutrustning och elektronikkomponenter

Nytt ramavtal för Elektronikutrustning och elektronikkomponenter börjar gälla 13 augusti.

Avtalet gäller till 2020-08-12 med förlängningsoptioner på 1+1 år, max t.o.m 2022-08-12.

 

Ramavtalet omfattar varor inom elektronikområdet som exempelvis multimetrar, strömtänger, strömställare, elverktyg, mät- och styrenheter, transformatorer, kondensatorer, filter, induktorer, oscilloskop, säkringar, säkringshållare, microcontroller, nätaggregat, reläer, givare, kontaktdon/tillbehör, kablage, kabeltillbehör, inbyggnadssystem, monteringsmaterial, automatsäkringar, märkning/knappar/rattar, mönsterkort, inkapslingar elektronikboxar, fläktar, motstånd, potensiometrar, laddare/nätaggregat, halvledare/dioder, halvledare/transistorer, halvledare/tyristorer, halvledare/ICkretsar, kristaller/oscillatorer, optokomponenter, kylelement, lasrar, mätinstrument, byggsatser, olika aktiva och passiva komponenter samt övrigt sortiment inom elektronikområdet.

 

Följande två leverantörer är antagna (utan rangordning):

  • Elfa Distrelec AB
  • RS Components

 

Avropsordning:  

Avrop kommer att ske med en särskild fördelningsnyckel enligt nedan. Detta innebär att avrop görs från den ramavtalsleverantör som vid avropstillfället bäst tillgodoser beställarens behov enligt minst ett av följande kriterier:

  • totalpris
  • leveranstid
  • produktegenskaper (specifikation och/eller egenskaper)
  • mängd

 

Beställaren avgör kriteriernas eventuella inbördes ordning vid avropstillfället. Beställaren kan begära in kompletterande upplysningar om respektive produkt vid avropstillfället så att en fullständig jämförelse mellan produkterna kan göras. Det kan avse information om pris, kvalitet/egenskaper, mängd och andra fakta som påverkar bedömningen av en produkt. Vid beställning i Raindance ska alltid val av fördelningsnyckel dokumenteras vid ”pennan”.

 

Avrop från detta ramavtal för även göras av Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Luleå tekniska universitet (LTU) och Umeå universitet (UMU) samt samtliga enheter, institutioner och bolag tillhörande dessa myndigheter.

 

Beställningssätt i Raindance:

Beställning kommer att ske via webshop i Raindance. Arbete pågår med att lägga upp avtalen i Raindance samt att sätta upp webshop-lösningarna. Tills webshoparna är på plats sker beställning via Fritext i Raindance.

 

Länk till avtalsområdet i avtalsdatabasen:

För att läsa mer om avtalet, se LiU:s avtalsdatabas

https://contracts.opic.com/ContractArea/Details/976308?eId=6AQ7xrSh1Cv0yW0PlMgb6gA%3d

 

Frågor

Vid frågor kontakta avtalsansvarig Ola Andersson, ola.andersson@liu.se , 013-28 28 03

 


2018-08-23
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-23